Geslachtswijziging aanvragen

Wilt u uw geslacht op in de Basisregistratie Personen (BRP) wijzigen? Dan moet u dit doorgeven in de gemeente waar u geboren bent. Wanneer u uw geslacht wijzigt, kunt u ook uw nieuwe voorna(a)m(en) doorgeven. Bent u geboren in Pijnacker-Nootdorp? Bel dan naar 14 015 om een afspraak te maken.

Wanneer u uw geslacht wijzigt, vervallen automatisch uw identiteitsbewijzen, zoals uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Deze moet u opnieuw aanvragen.

Bent u 16 jaar of ouder dan kunt u uw geslacht wijzigingen in de BRP. U moet hiervoor op afspraak naar het gemeentekantoor komen. Bel voor het maken van een afspraak naar 14015.

Neem naar de afspraak mee:

Neem contact op met de gemeente waar u geboren bent. Daar moet u de wijziging van uw geslacht doorgeven. Uw geboortegemeente past uw geboorteakte aan, en stuurt dit door naar uw woongemeente. Uw woongemeente geeft de wijziging dan door in de BRP. U wordt per brief geïnformeerd wanneer uw gegevens aangepast zijn. U kunt daarna een afspraak maken bij uw woongemeente om een nieuw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs aan te vragen.

Bij de gemeente kunt u een verzoek indienen om uw geslacht te veranderen van man naar vrouw, of andersom. Wilt u een andere aanduiding op uw geboorteakte, zoals “Onbekend”? Dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank. U hebt een advocaat nodig bij deze procedure. De rechtbank beslist dan over uw verzoek. Er zijn uitspraken van rechters geweest waarbij de aanduiding van het geslacht is gewijzigd in ‘(O) geslacht nog niet vastgesteld’ of ‘(X) genderneutraal of non-binair’ op de geboorteakte.