Buitenlandse documenten registreren

Heeft u een bewijs van een belangrijke gebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden, zoals een huwelijk, overlijden, geboorte, echtscheiding, erkenning of adoptie? Dan moet u dat document laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente.

Wilt u een brondocument inleveren? Bekijk dan eerst op de website van Rijksoverheid aan welke eisen het document moet voldoen. De eisen kunnen per land van afkomst verschillen. Als uw document in orde is kunt u deze bij ons inleveren. Maak hiervoor een afspraak.

U moet een brondocument inleveren wanneer dit een bewijs is van een bijzondere gebeurtenis in het buitenland, en dit nog niet in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. Bijvoorbeeld wanneer:

  • U in het buitenland geboren bent.
  • U in het buitenland getrouwd bent.
  • Uw kind in het buitenland geboren is.
  • Uw partner in het buitenland overleden is

Er gelden een aantal eisen voor brondocumenten. Zo moet deze leesbaar zijn in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is uw document geschreven in een andere taal? Dan moet u deze zelf laten vertalen door een beëdigde tolk/vertaler. Soms moeten de stukken gelegaliseerd zijn en soms moet er een apostille op staan. De eisen zijn voor elk land anders. Welke eisen voor uw document gelden staan op de website van Rijksoverheid. Als uw document in orde is kunt u deze bij ons inleveren. Maak hiervoor een afspraak.

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort / identiteitsbewijs / vreemdelingendocument)
  • Het originele document met de juiste vertalingen en legalisaties. Zie voor meer informatie over de eisen de website van Rijksoverheid.

Let op: Wij nemen uw brondocument in om deze te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). U krijgt u het document op een later moment weer terug, per aangetekende post. Hoe lang dit duurt verschilt per geval.

Nee, de gemeente kan alleen een afschrift afgeven van gebeurtenissen die binnen de gemeente hebben plaatsgevonden. Maar als u Nederlands of een statushouder bent, kunt u uw buitenlandse aktes wel laten inschrijven bij Gemeente Den Haag. Heeft u dat gedaan? Dan kunt u altijd een afschrift van uw akte bij gemeente Den Haag opvragen. Meer informatie hierover, staat op de website van gemeente Den Haag.