Correcties Basisregistratie personen (BRP)

Het is belangrijk dat uw gegevens goed staan vermeld in de BRP. Niet alleen de gemeente, maar ook andere overheidsinstanties maken namelijk gebruik van de gegevens uit de BRP.

U kunt uw gegevens in de Basisregistratie Personen laten corrigeren bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

In principe ontlenen wij alleen persoonsgegevens aan officiële brondocumenten zoals een geboorteakte of een huwelijksakte. De gegevens moeten namelijk juist, volledig, actueel en betrouwbaar zijn.

Bel naar 14 015 om een afspraak te maken.

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs);
  • een brondocument waaruit uw juiste actuele persoonsgegevens blijken. Het document mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Levert u een buitenlandse huwelijksakte in en doet de volgende situatie zich voor?

  • Een van beide echtgenoten heeft de nationaliteit van een niet EU/EER land, en
  • die echtgenoot (die niet de nationaliteit van een EU/EER land heeft) is niet in bezit van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd (asiel of regulier of langdurig EU), en
  • het huwelijk is niet ouder dan 10 jaar
Lever dan ook het Verklaring ex artikel 2 9 lid 1 wet BRP in bij de huwelijksakte (let op het formulier moet door beide echtgenoten worden ondertekend en voorzien zijn van een kopie paspoort van beide).

Vraagt u een brondocument op uit het buitenland? Let dan op het volgende:

  • Uw buitenlandse document moet volgens de geldende voorschriften gelegaliseerd zijn of voorzien van een apostille.
  • Is het document niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgemaakt? Laat dan het document na de legalisatie of apostille ook vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
  • Is uw document in het buitenland vertaald? Laat dan ook de vertaling legaliseren of laten voorzien van een apostille.
  • Meer informatie over legalisatie en apostille vindt u op de website van de Rijksoverheid.