Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente kan voor u regelen dat bepaalde instanties de persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) van u en/of uw minderjarige kinderen niet kunnen inzien.

U vult het formulier aanvraag geheimhouding persoonsgegevens met DigiD in.

Wij zorgen altijd voor geheimhouding van uw gegevens als u daarom vraagt. Maar de geheimhouding geldt niet voor een aantal instanties zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, sociale verzekeringsbank, pensioenfondsen, waaraan wij uw gegevens kunnen en mogen doorgeven. Gemeenten of instanties die publieke taken uitvoeren kunnen informatie uit de BRP opvragen.

  • Log in met uw DigiD op de website Mijn Overheid.
  • Klik daarna op Persoonlijke gegevens / Identiteit bovenaan de pagina.
  • Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien.

De gemeente is verplicht om binnen 4 weken aan uw verzoek te voldoen. De gemeente kan geen aanvullende eisen stellen. Het verzoek blijft geldig totdat u zelf bij de gemeente om intrekking vraagt.