Attestatie de Vita (Bewijs van in leven zijn buitenland)

Met een Attestatie de Vita kunt u in het buitenland aantonen dat u in leven bent. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u recht hebt op een pensioen dat uitgekeerd wordt door een buitenlandse instantie. De Attestatie de Vita is in meerdere talen opgesteld.

Heeft u het document alleen voor gebruik in Nederland nodig? Vraag dan een verklaring (bewijs) van in leven zijn aan.

U kunt dit bewijs alleen persoonlijk aanvragen door een afspraak te maken, omdat de ambtenaar moet vaststellen dat u leeft op het moment dat de akte wordt opgemaakt. U kunt de attestatie de Vita direct meenemen.

In tegenstelling tot het Bewijs van in leven zijn, moet de internationale Attestatie de Vita, wel in persoon te worden aangevraagd. Dit kan dus niet online. Om langs te komen, moet u een afspraak te maken.

Wat neemt u mee?

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Uw pinpas of contant geld.
  • Vraagt u de Attestatie de Vita aan voor een pensioenuitkering, dan heeft u een bewijsstuk (originele brief van het pensioenfonds) nodig. De Attestatie de Vita is dan gratis. 
Een Attestatie de Vita lijkt op een bewijs van in leven zijn zijn. Controleert u goed welk product u nodig hebt.

De verschillen zijn:

  • Een Attestatie de Vita is in meerdere talen opgesteld en daarmee geschikt voor internationaal gebruik. U kunt dit bewijs alleen persoonlijk aanvragen door een afspraak te maken, omdat de ambtenaar moet vaststellen dat u leeft op het moment dat de akte wordt opgemaakt. U kunt de Attestatie de Vita direct meenemen.
  • Een Bewijs van in leven zijn is opgesteld in het Nederlands. U kunt dit document ook online opvragen.

Een Attestatie de Vita kost: € 16,60.

In de volgende situatie is de Attestatie de Vita gratis:

  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en u heeft de Attestatie de Vita nodig voor een pensioenregeling. U moet dit wel kunnen aantonen. Bijvoorbeeld door het overleggen van de brief van het pensioenfonds waarin gevraagd wordt om de Attestatie de Vita.