Adresonderzoek aanvragen

Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. U kunt een adresonderzoek ook intrekken.

U kunt een adresonderzoek alleen aanvragen als u eigenaar, huurder of medebewoner van de woning bent.

Aanvragen

Met het digitale formulier

U kunt een adresonderzoek aanvragen met het digitale formulier Adresonderzoek. Bij de aanvraag heeft u nodig

  • uw DigiD
  • een duidelijke scan van de huurovereenkomst of een gedeelte van de koopakte van het betreffende pand (in ieder geval de eerste 3 pagina’s en de laatste pagina)

Schriftelijk

U kunt een adresonderzoek aanvragen door een brief te sturen naar gemeente Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. team Gegevensbeheer, Postbus 1, 2630 AA Pijnacker.

  • Stuur een kopie mee van de huurovereenkomst of een gedeelte van de koopakte van het betreffende pand (in ieder geval de eerste 3 pagina’s en de laatste pagina).
  • Stuur ook een kopie mee van uw legitimatiebewijs.

Per e-mail (voor niet-inwoners, bv. verhuurders)

Woont u zelf niet in Pijnacker-Nootdorp? Stuur dan een e-mail met het verzoek om adresonderzoek naar gegevensbeheer-bz@pijnacker-nootdorp.nl.

Aan de balie

U kunt een adresonderzoek ook persoonlijk aanvragen op het gemeentehuis in Pijnacker. Maak hiervoor online een afspraak. Neem uw legitimatiebewijs en een kopie van de huurovereenkomst of een gedeelte van de koopakte van het betreffende pand mee.

Een adresonderzoek werkt als volgt:

  • De gemeente krijgt een melding (bijvoorbeeld een aanvraag adresonderzoek), waaruit blijkt dat iemand niet meer woont of niet meer bereikbaar is op het adres waarop deze persoon staat ingeschreven in de BRP van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
  • De gemeente Pijnacker-Nootdorp doet dan een adresonderzoek. Een huisbezoek van een toezichthouder van de BRP en het versturen van (oproep)brieven kunnen onderdeel zijn van een adresonderzoek.

De gemeente probeert om een adresonderzoek binnen 12 weken af te handelen. Er zijn verschillende zaken die hierbij een rol kunnen spelen. Hoe het adresonderzoek gaat, hangt af van welke informatie er is. Soms betekent dit dat de gemeente meer tijd nodig heeft.

Weet u niet de naam van de persoon die onterecht staat ingeschreven op uw adres? Dan kunt u toch een adresonderzoek aanvragen.

Niets. Aan het aanvragen van adresonderzoek zijn geen kosten verbonden.

Heeft u een adresonderzoek aangevraagd en wilt u dit intrekken? Stuur dan een schriftelijke verklaring waarin staat waarom u het adresonderzoek wil intrekken naar gemeente Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. team Gegevensbeheer, Postbus 1, 2630 AA Pijnacker. U mag ook een e-mail sturen naar Gegevensbeheer-GB@pijnacker-nootdorp.nl