Adresonderzoek aanvragen

Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. U kunt een adresonderzoek ook intrekken.

U kunt een adresonderzoek alleen aanvragen als u eigenaar, huurder of medebewoner van de woning bent.

U kunt een adresonderzoek aanvragen met het digitale formulier Adresonderzoek. Bij de aanvraag heeft u uw DigiD nodig. Lukt het niet om het adresonderzoek digitaal aan te vragen? U kunt een adresonderzoek ook persoonlijk aanvragen aan de publieksbalie op het gemeentekantoor in Pijnacker. Maak hiervoor online een afspraak. Neem uw legitimatiebewijs mee.

Een adresonderzoek werkt als volgt:

  • De gemeente krijgt een melding (bijvoorbeeld een aanvraag adresonderzoek), waaruit blijkt dat iemand niet meer woont of niet meer bereikbaar is op het adres waarop deze persoon staat ingeschreven in de BRP van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
  • De gemeente start een adresonderzoek. Het versturen van (oproep)brieven, contact opnemen met de betrokkenen en een huisbezoek van een toezichthouder van de BRP kunnen onderdeel zijn van een adresonderzoek.
  • Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, neemt de gemeente een beslissing. Dit kan zijn dat iemand uitgeschreven wordt, ingeschreven wordt, of dat het onderzoek wordt gesloten.

De gemeente probeert om een adresonderzoek binnen 12 weken af te handelen. Er zijn verschillende zaken die hierbij een rol kunnen spelen. Hoe het adresonderzoek gaat, hangt af van welke informatie er is. Soms betekent dit dat de gemeente meer tijd nodig heeft.

Weet u niet de naam van de persoon die onterecht staat ingeschreven op uw adres? Dan kunt u toch een adresonderzoek aanvragen.

Niets. Aan het aanvragen van adresonderzoek zijn geen kosten verbonden.

Heeft u een adresonderzoek aangevraagd en wilt u dit intrekken? Stuur dan een schriftelijke verklaring waarin staat waarom u het adresonderzoek wil intrekken naar gemeente Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. team Gegevensbeheer, Postbus 1, 2630 AA Pijnacker. U mag ook een e-mail sturen naar gegevensbeheer-bz@pijnacker-nootdorp.nl.

U kunt een adresonderzoek aanvragen door een brief te sturen naar gemeente Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. team Gegevensbeheer, Postbus 1, 2630 AA Pijnacker. Ook kunt u een e-mail sturen met het verzoek om adresonderzoek naar gegevensbeheer-bz@pijnacker-nootdorp.nl.

Nee, de gemeente mag niet vertellen wie er op uw adres ingeschreven staat. Dit omdat het wegens de privacy niet toegestaan is de adresgegevens van inwoners te verstrekken aan anderen.

Wel kunt u zien hoeveel mensen er op uw adres ingeschreven. Dit kan u controleren met DigiD via mijn.overheid.nl. Heeft u geen DigiD? Dan kan u op afspraak langskomen om het aantal inwoners op uw adres te bevestigen. Bel voor het maken van een afspraak naar 14 015. Neem naar de afspraak uw identiteitsbewijs mee.