Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen met een beperking, die niet zelfstandig naar een school kunnen reizen. Of voor kinderen die naar een speciale school gaan, meer dan zes kilometer van hun woning.

Ouders zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van hun kind bij het reizen naar school. Soms hebben ouders ondersteuning nodig van de gemeente. Er zijn verschillende vormen van vervoer en vergoeding. Uitgangspunt hierbij is dat kinderen veilig en zo zelfstandig mogelijk naar school reizen. Kinderen die zelf leren reizen, zijn zelfredzamer en beter voorbereid op een vervolgstap als zij van school gaan.

Let op: U moet leerlingenvervoer elk jaar opnieuw aanvragen.

 • Vergoeding kosten openbaar vervoer
 • Vergoeding vervoer per fiets
 • Vergoeding van de kosten openbaar vervoer/ vervoer per fiets met begeleiding
 • Aangepast vervoer (taxi/ busje)
 • Vergoeding eigen vervoer (auto)

Dit kan voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs

De gemeente behandelt aanvragen voor het leerlingenvervoer. Voor het aangepast vervoer (taxi of busje) werkt de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met vier andere gemeenten; Delft, Westland, Midden Delfland en Rijswijk. Gezamenlijk hebben de gemeenten verschillende vervoerders gecontracteerd. Hierdoor beschikt de gemeente over een dekkend netwerk om alle scholen in de regio op een efficiënte manier te bezoeken.

Om alles goed te laten verlopen hebben de vijf gemeenten een vervoerscoördinator aangesteld; Trafficon. Trafficon regelt alle dagelijkse zaken rondom het vervoer. 

Als uw kind zelfstandig naar school kan reizen, heeft uw kind geen vervoersvoorziening nodig. Heeft uw kind een beperking of is er geen school van het soort onderwijs dat uw kind nodig heeft, op redelijke afstand (6 kilometer) van huis,? Dan kan het wellicht gebruik maken van leerlingenvervoer.

Benieuwd welke ondersteuning mogelijk is? Of twijfelt u of uw kind leerlingenvervoer nodig heeft? Neem dan contact met ons op. Dat kan via e-mail leerlingenvervoer@pijnacker-nootdorp.nl of telefoonnummer 14015.

 • Leerlingen die niet zelfstandig een school voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs kunnen bezoeken. En waarbij de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde school meer dan 6 km bedraagt;
 • Leerlingen met een handicap die een school voor basisonderwijs of voorgezet onderwijs bezoeken.

Van kinderen vanaf 9 jaar wordt verwacht dat zij zelfstandig met het openbaar vervoer of op de fiets naar school kunnen, tenzij dit niet kan vanwege medische redenen. Hiervoor moet u dan wel een recente medische verklaring kunnen laten zien.

De gemeente vindt het redelijk om uit te gaan van maximaal 6 kilometer fietsen voor primair onderwijs en tien kilometer voor voortgezet onderwijs.  

De gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt het belangrijk dat kinderen zo zelfredzaam mogelijk zijn. Als uw kind op het voortgezet speciaal onderwijs zit en in de loop van een schooljaar leert om zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer, vergoedt de gemeente het ov-abonnement voor de rest van het schooljaar en het daaropvolgende schooljaar.
Als uw kind aan het begin van een nieuw schooljaar zelfstandig gaat reizen, krijgt uw kind voor de eerste twee schooljaren het ov-abonnement vergoed.

Is uw kind jonger dan 9 jaar? Of blijkt uit een recente medische verklaring dat de leerling niet (alleen) met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen? Dan kan ook een vergoeding worden gegeven voor de vervoerskosten van een begeleider.

Kan uw kind medisch gezien niet met de fiets of met het openbaar vervoer reizen? Ook niet onder begeleiding? Dan kan de gemeente het vervoer ook zelf organiseren. Leerlingen worden dan met aangepast vervoer van en naar school gebracht. Wilt u als ouders uw kind met de eigen auto naar school brengen? Dan kunt u hiervoor een vergoeding krijgen.

De gemeente maakt gebruik van opstapplaatsen. De keuze hiervoor moet bijdragen aan een efficiëntere uitvoering van het vervoersplan en een verlaging van de vervoerskosten. Bekijk hieronder het overzicht met opstapplaatsen.

Wanneer aangepast vervoer vanaf het huisadres noodzakelijk is voor de leerling, wordt een (aanvullende) medische verklaring gevraagd. Hierin moet worden onderbouwd waarom aangepast vervoer vanaf een opstapplaats niet mogelijk is.

Delfgauw

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Delfgauw Centrum Gouden Rijderplein 12 2545 EX Delfgauw
Delfgauw Kerk Zuideindseweg 7 2645 BD Delfgauw
Delfgauw N470 Kerkmeesterstraat 24 2645 MA Delfgauw

Nootdorp

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Nootdorp Achter het Raadhuis Gentiaan 2 2631 TD Nootdorp
Nootdorp Centrum Ds. C. Spoorlaan 35 2631 DA Nootdorp
Nootdorp De Poort De Poort 8 2631 PT Nootdorp
Nootdorp Het Paard Gildeweg 2 2631 BA Nootdorp
Nootdorp Kerk Veenweg 36 2631 CL Nootdorp
Nootdorp Parade Markt 1 2631 ED Nootdorp
Nootdorp Verkeerstoren Startbaan 52 2631 LL Nootdorp

Pijnacker

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Oude Leede Oude Leedeweg 145 2641 NP Pijnacker
Pijnacker Buurtbushalte Thorbeckelaan 151 2641XG Pijnacker
Pijnacker Centrum Oostlaan 38 2641 DL Pijnacker
Pijnacker Klapwijk Klapwijkseweg 91 2642 RA Pijnacker
Pijnacker Noord Thorbeckelaan 82A 2641 WD Pijnacker
Pijnacker Oranjeplein Oranjeplein 1 2641 EZ Pijnacker
Pijnacker Zuid Raaigras 103 2643 JJ Pijnacker

Is er sprake van een scheiding en/of co-ouderschap binnen het gezin, waardoor er voor de leerling 2 verblijfplaatsen ontstaan? Dan moeten beide ouders, elk afzonderlijk, een aanvraag indienen bij de gemeente waar hij of zij woonachtig is.

 • De vergoeding moet voldoende zijn om de leerling met passend vervoer te laten reizen. Dit zal in eerste instantie een km vergoeding zijn voor de route per fiets of een vergoeding voor openbaar vervoer. Kan de leerling hiermee niet zelfstandig reizen? Dan worden ook de vervoerskosten van een begeleider vergoed;
 • De vergoeding wordt verstrekt over de kortste afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.

Let op: U kunt de vergoeding niet met terugwerkende kracht aanvragen. Zorg er dus voor dat u de aanvraag op tijd indient.

In een aantal gevallen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt berekend op basis van uw (gezamenlijke) inkomen. We kijken hiervoor naar uw situatie in het tweede kalenderjaar (peildatum) voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar begint waarvoor een vervoersvoorziening wordt gevraagd. De normbedragen voor inkomen en eigen bijdrage worden ieder jaar bijgesteld.

De aanvraag wordt in behandeling genomen vanaf het moment dat het aanvraagformulier, inclusief benodigde bijlagen, bij de gemeente is geregistreerd. De tegemoetkoming gaat pas in als de aanvraag is goedgekeurd.

U kunt online een aanvraag doen voor leerlingenvervoer, daarvoor moet u inloggen met het DigiD account van de ouder/verzorger van het kind. 

Let op: u moet elk jaar opnieuw leerlingenvervoer aanvragen.

Lukt het online aanvragen niet? Stuur dan een e-mail naar leerlingenvervoer@pijnacker-nootdorp.nl.

Hoeft uw kind geen gebruik meer te maken van leerlingenvervoer? Dan bent u verplicht om dit zo snel mogelijk door te geven. Ga daarvoor naar het formulier stopzetting leerlingenvervoer.

Is er een aanpassing nodig? Geef dit dan door via het formulier aanpassing leerlingenvervoer.

 • Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de vastgestelde verordening en beleidsregels;
 • De behandelingstermijn is standaard acht weken. Indien de aanvraag compleet is kan de termijn korter zijn;
 • Wanneer de aanvraag onjuist of onvolledig is (verplichte bijlagen niet aangeleverd) dan krijgt u de gelegenheid de aanvraag binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen. Als u hiervan geen gebruik maakt, wordt uw aanvraag niet verder in behandeling genomen.
 • Het besluit over de aanvraag wordt schriftelijk aan u meegedeeld. Dit heet een beschikking.