Vergunning gebruik openbare weg (container of kraan plaatsen)

Wilt u op de openbare weg een hijskraan, container, steiger, hekwerk, bouwafscheiding, mobiel toilet, marktkramen of iets anders plaatsen? Dan moet u een ontheffing aanvragen of een melding doen.

Let op: één week voor de jaarwisseling (24 t/m 31 december) kunt u geen containers plaatsen. Er is dan te veel kans op brand.

Zichtbaarheid

Het voorwerp moet goed zichtbaar zijn. Lees voor u een container plaatst de richtlijnen markeren onverlichte obstakels die onderaan deze pagina staan.

Staat de container korter dan 14 dagen op de openbare weg en is de inhoud niet groter dan 12m3? Dan maakt u hiervan, minimaal 5 werkdagen van te voren, een melding.

Online melding maken

Wilt u de container langer dan 14 dagen plaatsen? Of is de inhoud van de container groter dan 12m3? Dan vraagt u, minimaal 5 werkdagen van te voren, een ontheffing aan.

Online ontheffing aanvragen

Staat de kraan minder dan 3 uur op de openbare weg? Maak dan, minimaal 5 werkdagen van te voren, een melding.

Online melding maken

Staat de kraan langer dan 3 uur op de openbare weg? Dan moet u, minimaal 5 werkdagen van te voren, een ontheffing aanvragen.

Online ontheffing aanvragen

Voor een ontheffing wordt op overlast voor het verkeer gelet. Maar we houden ook rekening met:

 • omwonenden;
 • het bestemmingsplan;
 • de hulpdiensten;
 • het straatbeeld; en
 • eventuele bijzondere omstandigheden.

Alle overige voorwaarden vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening

Voor een melding en een ontheffing kunt u ook een verklaring per e-mail sturen naar: info@pijnacker-nootdorp.nl. Of per post naar de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

In de verklaring neemt u op:

 • naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager;
 • omschrijving van het te plaatsen voorwerp;
 • omschrijving van de locatie;
 • reden van plaatsing;
 • gewenste termijn;
 • dagtekening.

Een melding maken is gratis.

Een ontheffing aanvragen kost € 28.

Onverlichte obstakels: eigenlijk horen ze niet op straat thuis. Toch staan con­tainers, cabines of opgeslagen bouwmaterialen soms noodgedwongen op of langs de weg, met alle risico’s van dien. Met het uitkomen van de ‘Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels’ (CROW-publicatie 130) is er nu sprake van een uniforme regeling voor het hele land voor plaatsing en markering van verplaatsbare, onverlichte obstakels.

Eigenaren en gebruikers hebben met het verschijnen van de ‘Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels’ de beschikking over een leidraad voor een verantwoorde plaatsing en markering. Voor wegbeheerders en politie is er nu houvast voor toezicht op naleving en handhaving.

Vergunningverlening en handhaving

Deze samenvatting geeft de belangrijkste maatregelen weer van de ‘Richtlijn
voor het markeren van onverlichte obstakels’. De Richtlijn volgt de laatste stand van wetenschap en techniek. Toepassing kan worden opgelegd door vergunning of ont­heffingsverlening. Afwijken van de Richtlijn moet in voorkomende gevallen kunnen worden onderbouwd.

Gemeenten kunnen regels vastleggen in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met bijbehorend uitvoeringsbesluit. Bij overtreding is dan proces-verbaal mogelijk.

Markering

De beste manier om te voorkomen dat verkeersdeelnemers tegen containers of andere obstakels botsen, is verlichting. Helaas is dat in veel gevallen niet mogelijk. Het beste alternatief is een goede markering. Dit kan op twee manieren: 

 1. Het markeren van het obstakel zelf met retroreflecterende markeringsstrepen.
 2. Het markeren van de omgeving van het obstakel volgens de richtlijnen voor maatregelen bij werk in uitvoering.

Een onverlicht obstakel kan van alles zijn. Zelfs een klein werkvak, wals in dit voorbeeld ontleend aan CROW-publicatie 35 'Verkeers­voorzieningen bij werken in uitvoering binnen de bebouwde ko111 '. In een dergelijk geval 111oet de markering bestaan uit geleidebakens en/of hekken.

Een onverlicht obstakel kan van alles zijn. Zelfs een klein werkvak, wals in dit voorbeeld ontleend aan CROW-publicatie 35 ‘Verkeers­voorzieningen bij werken in uitvoering binnen de bebouwde kom’. In een dergelijk geval moet de markering bestaan uit geleidebakens en/of hekken.

Als het niet mogelijk is het obstakel zelf 
(voldoende) te 111arkere11, kan ter weerszijden van het obstakel een geleidebaken worden geplaatst

Als het niet mogelijk is het obstakel zelf (voldoende) te markeren, kan ter weerszijden van het obstakel een geleidebaken worden geplaatst

Markering van het obstakel

Markering van het obstakel is vooral geschikt voor vastomlijnde objecten zoals containers en cabines. Hierbij gelden de volgende eisen:

 • Obstakels worden voorzien van minimaal twee markeringsstrepen op elk zijvlak en elk kopstuk.
 • Markeringsstrepen komen aan de uiterste buitenzijde van het obsta­kel. Het hoogste punt van de markering ligt op maximaal 1,55 meter.
 • Markering wordt in beginsel verticaal aangebracht. Is dit praktisch niet uitvoerbaar, dan kan in overleg met de wegbeheerder worden besloten horizontale markering te gebruiken.
 • De markering bestaat uit retroreflecterend materiaal van ten minste high intensity grade klasse Il (volgens NEN 3381).
 • De markering bestaat uit zes diagonaal aangebrachte vlakken, afwisselend rood en wit, van elk 141 mm breed. De totale lengte van de markering is 705 mm. Aan de kop van het obstakel is de markeringsstreep zo aangebracht, dat de rode vlakken:
  • bij nadering aan de linkerkant van rechtsboven naar linksonder lopen;
  • bij nadering aan de rechterkant van linksboven naar rechtsonder lopen.

Een juiste markering van de zijvlakken en kopstukken van een object

Een juiste markering van de zijvlakken en kopstukken van een object

 

Maatvoering van de diagonaal aan te brengen rode en 1vitte vlakken

Maatvoering van de diagonaal aan te brengen rode en 1vitte vlakken. Of 141 millimeter bij 141 millimeter. Of 141 millimeter bij 705 millimeter.

Markering van de omgeving

Markering van de omgeving komt in aanmerking bij minder goed omlijnde obstakels, zoals opgeslagen bouwmateriaal, een verzameling hekken, los bouwafval of een werkvak. Het obstakel moet worden gemarkeerd volgens de geldende bebakenings­richtlijnen.