Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer (of zzp’er) in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en komt u door het coronavirus in financiële problemen? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de noodmaatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling vervangt tijdelijk de Bbz-uitkering en er gelden andere voorwaarden.

Verstrekt u onvolledige of onjuiste inlichtingen, dan vorderen wij de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

Let op: Door een grote storing zijn er een aantal Tozo 3-aanvragen niet goed bij de gemeente binnengekomen. Heeft u 3 weken na het insturen van uw aanvraag nog geen reactie van ons gekregen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 015.

Update 30 september
De Tozo regeling is verlengd: Tozo 3. Deze nieuwe regeling is geldig tot 1 april 2021. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U moet een nieuwe aanvraag indienen voor Tozo 3. De beperkte vermogenstoets is voor nu komen te vervallen.
Meer informatie over Tozo 3 vindt u op de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl.

U kunt alleen een aanvraag doen wanneer u in Nederland woonachtig bent en uw bedrijf in Nederland gevestigd is. Daarnaast moet een zelfstandige voldoen aan het urencriterium, wat neerkomt op 1225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week. Tot slot moet u als zelfstandige bedrijfsmatig actief zijn geweest – waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel – voordat deze regeling is aangekondigd (dus voor 17 maart 2020). Voor alle voorwaarden verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl.

U kunt de Tozo 3 aanvragen via het digitale loket Iparticipatie: iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl. Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanvragen? Bekijk hieronder het stappenplan of bel met 14 015.

Stappenplan (pdf)

  • Kopie/ scan van uw Identiteitsbewijs.
  • Uw laatste bankafschrift van uw privébankrekeningnummer waarop het huidig saldo, bankrekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is. Dit is tevens het bankrekeningnummer waar u uw uitkering en/of bedrijfskapitaal op gestort wilt hebben.
  • Een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019. Heeft u die niet? Stuur dan bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.

Kijk hiervoor op de website www.krijgiktozo.nl