Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer (of zzp’er) in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en komt u door het coronavirus in financiële problemen? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de noodmaatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling vervangt tijdelijk de Bbz-uitkering en er gelden andere voorwaarden.

Let op: Controleer of de door u verstrekte gegevens volledig en juist zijn en voorkom zo een boete. Uw aanvraag wordt getoetst. Blijkt na toetsing dat uw uitkering ten onrechte is verstrekt, dan vorderen wij de uitkering terug en kan daar bovenop een boete worden opgelegd.

Geen bericht ontvangen?

Heeft u 3 weken na het insturen van uw aanvraag nog geen reactie van ons gekregen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 015.

Update 31 mei 2021: Tozo regeling verlengd, indienen aanvraag Tozo 5
Onder de noemer ‘Tozo 5’ is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ verlengd. Deze nieuwe regeling is geldig tot 1 oktober 2021. Uw Tozo 4 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U moet een nieuwe aanvraag indienen voor Tozo 5 deze kan vanaf 1 juli 2021 aangevraagd worden.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo is verlengd tot 1 oktober 2021. Heeft u nog geen aanvraag ingediend of heeft u nog niet het maximale bedrag aangevraagd? Dan kunt u gebruik maken van de regeling.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

U kunt alleen een aanvraag doen wanneer u in Nederland woonachtig bent en uw bedrijf in Nederland gevestigd is. Daarnaast moet een zelfstandige voldoen aan het urencriterium, wat neerkomt op 1225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week. Tot slot moet u als zelfstandige bedrijfsmatig actief zijn geweest – waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel – voordat deze regeling is aangekondigd (dus voor 17 maart 2020). Voor alle voorwaarden verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl.

U kunt de Tozo aanvragen via het digitale loket Iparticipatie: iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl. Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanvragen? Bekijk hieronder het stappenplan of bel met 14 015.

Stappenplan (pdf)

  • Kopie/ scan van uw Identiteitsbewijs.
  • Uw laatste bankafschrift van uw privébankrekeningnummer waarop het huidig saldo, bankrekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is. Dit is tevens het bankrekeningnummer waar u uw uitkering en/of bedrijfskapitaal op gestort wilt hebben.
  • Een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019. Heeft u die niet? Stuur dan bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.

Kijk hiervoor op de website www.krijgiktozo.nl 

Wie in 2020 een uitkering ontvangt in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kan te maken krijgen met gevolgen voor de belasting. De Tozo-uitkering telt namelijk mee als inkomen. Dit moet worden opgegeven bij de belastingaangifte. Ontvangt u Tozo van onze gemeente? Dan krijgt u in het eerste kwartaal van 2021 een jaaropgave van deze uitkering van ons. Had u ook inkomsten uit loondienst in 2020 of had u een partner die in 2020 in loondienst werkte? Dan moet u misschien meer belasting betalen of krijgt u minder terug dan u verwacht.

Hoe kan dit?

Over de Tozo-uitkering wordt loonbelasting afgedragen. Bij de berekening hiervan wordt de algemene heffingskorting toegepast. Dit is een korting op de loonbelasting, waardoor u netto meer uitkering overhoudt. Deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw totale inkomen stijgt. Als er door werkgevers en/of uitkeringsinstanties niet voldoende rekening is gehouden met andere inkomsten, is er te veel heffingskorting toegepast. Dan is er te weinig loonbelasting over uw totale inkomen afgedragen. Deze belasting moet u achteraf nog betalen.

Wat moet u doen?

U geeft de inkomsten van uzelf en uw eventuele partner op bij uw belastingaangifte over 2020. Ook uw Tozo-uitkering geeft u op. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel algemene heffingskorting u allebei recht had in 2020. Bij de definitieve belastingaanslag wordt dit teveel verrekend met uw teruggaaf (en krijgt u minder geld terug) of krijgt u een hogere naheffing (en moet u meer belasting betalen). Houd er dus rekening mee dat u mogelijk (meer) belasting moet nabetalen en zet hiervoor alvast een bedrag opzij.

Vragen?

Heeft u een vraag over de loonbelasting of heffingskorting? Kijk dan op www.belastingdienst.nl bij inkomstenbelasting.