Straatartiest optreden

Het optreden als straatartiest op de openbare weg, zonder dat u daarbij muziek of anderszins geluid ten gehore brengt, is overal in de gemeente toegestaan.

Maakt u wel gebruik van muziek of ander geluid bij uw optreden? Dan is dit in een aantal gebieden verboden. Welke gebieden dit zijn vindt u in het Besluit Straatartiest optreden.

U kunt bij de gemeente een ontheffing van dit verbod aanvragen. Of u de ontheffing krijgt is afhankelijk van de aard, het doel en de omvang van de activiteiten. U kunt soms ook tijdelijk toestemming krijgen om op te treden. Bijvoorbeeld tijdens festiviteiten. Dit moet u dan wel aangeven in de aanvraag.

In de ontheffing kunnen voorschriften staan waar u zich aan moet houden. Zoals bepaalde dagen of tijdstippen waarop mag worden opgetreden.

Aanvragen

Stuur een e-mail met uw verzoek naar info@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld daarbij:

  • Het soort instrument, vermaak of activiteit
  • De datum
  • Het tijdstip
  • De plaats
  • Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee