Openingstijden horecabedrijven

Voor commerciële horecabedrijven, met uitzondering van het terras, zijn de openingstijden vrij. Voor sportkantines gelden in de gemeente Pijnacker-Nootdorp vooraf vastgestelde tijden waarbinnen men geopend mag zijn.

Voor commerciële horecabedrijven gelden geen vastgestelde openingstijden. Iedere ondernemer is vrij om zijn eigen openingstijden te bepalen.

Voor het terras zijn wel openingstijden vastgesteld. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen Pijnacker centrum en de rest van de gemeente.

Terrassen binnen Pijnacker-Nootdorp mogen de gehele week geopend zijn van 07.00 uur tot 23.00 uur.

Terrassen horecagebied Pijnacker Centrum

Voor de terrassen in het horecaconcentratiegebied Pijnacker centrum gelden afwijkende openingstijden. Het gaat hierbij om het gebied tussen de Oost-/Westlaan en de Stationsstraat in Pijnacker bestaande uit: Stationsstraat, Emmapark, Raadhuisplein, Ackershof, Kerkweg, Oostlaan, Westlaan en Noordweg. Hier gelden de volgende openingstijden:

  • Van maandag tot en met donderdag van 07.00 uur tot 23.00 uur
  • Op vrijdag en zaterdag van 07.00 uur tot 00.00 uur

Uitzonderingen

Van 1 juli tot en met 31 augustus mogen de terrassen de hele week tot 00.00 uur open blijven. Deze openingstijd tot 00.00 uur geldt ook voor de dagen voorafgaande aan een feestdag (Koningsdag, Eerste Paasdag, avond voor Hemelvaart, Eerste Pinksterdag).

Voor sportkantines van veldsporten (waaronder voetbal en hockey) en zaalvoetbal gelden de volgende openingstijden:

  • Maandag tot en met de nacht van vrijdag op zaterdag van 07.00 uur tot 00.30 uur
  • Zaterdag en zondag van 07.00 uur tot 21.00 uur

Voor sportkantines van zaalsporten (uitgezonderd zaalvoetbal), tennis, maneges, jeu du boules en dierensportverenigingen geldt dat de kantine de gehele week tot 00.30 uur geopend mag zijn.

Overige niet-commerciële inrichtingen mogen op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 00.00 uur en op vrijdag tot en met de nacht van zaterdag op zondag van 07.00 uur tot en met 04.00 uur geopend zijn.

Bij een incidentele festiviteit, zoals een clubfeest, moeten sportverenigingen een melding doen bij de gemeente. Hierbij geldt een openingstijd tussen 07:00 en 01.00 uur.