Regenwater afkoppelen van het drukriool

De gemeente wil de werking van de riolering in het buitengebied verbeteren. Belangrijk daarbij is het verminderen van de hoeveelheid regenwater dat door het drukriool afgevoerd wordt.

Woont u in het buitengebied en is uw regenwater nog niet afgekoppeld van de riolering? Dan vragen we u dit wel te doen. Zo helpt u mee aan een betere werking van de drukriolering van u en uw buren. Bovendien staat dit in het gemeentelijk rioleringsplan.

Het klimaat verandert. We krijgen te maken met meer en zwaardere regenbuien. Het riool kan grote hoeveelheden regenwater niet ineens verwerken met als gevolg wateroverlast. Gelukkig kunnen we hier iets aan doen door het regenwater op andere manieren af te voeren dan via het riool.

Het is natuurlijk zonde als schoon regenwater samen met afvalwater water in de rioolwaterzuivering onnodig gezuiverd wordt. Het is veel beter om regenwater niet via het riool te lozen, maar vertraagd af te voeren via de bodem of het oppervlaktewater. Dit voorkomt overlast voor u en uw buren.

Waarom water afvoeren buiten het riool?

 • Minder storingen in het drukriool
  • Regenwater afkoppelen zorgt voor minder storingen in het drukriool, waardoor er
   minder overlast ontstaat. Het afvalwater kan bij zware regenbuien gewoon worden
   afgevoerd, zodat het toilet of de gootsteen van u en uw buren niet zo snel overstroomt.
 • Kostenbesparing
  • Het bespaart u kosten als u regenwater in plaats van leidingwater gebruikt voor bijvoorbeeld het besproeien van uw tuin.

Vooral in het buitengebied is er bij hevige regenbuien vaak overlast. Dit komt door het soort riolering dat daar ligt. In de woonkernen ligt een gescheiden rioolstelsel, waarbij water via zwaartekracht en een natuurlijke stroming wordt afgevoerd. In het buitengebied ligt mechanische riolering in de vorm van drukriolering.

Bij mechanische riolering wordt het afvalwater in een put verzameld en een aantal keer per dag geleegd door een pomp. De pomp duwt daarbij als het ware al het verzamelde afvalwater in de leiding. Drukriolering kan minder water verwerken dan een gewoon riool. Het is gewoonweg niet berekend op het verwerken van grote hoeveelheden regenwater. Het is daarom extra belangrijk dat drukriolering geen regenwater te verwerken krijgt. Dit veroorzaakt veel storingen in het systeem en overlast als een overstromend toilet of gootsteen.

Vrijvervalriolering in woonkernen

Drukriolering in buitengebied

Er zijn verschillende mogelijkheden om regenwater op een andere manier af te voeren dan via het gemeentelijk riool.

 • Infiltreren in de bodem
  • U kunt regenwater via een regenpijp bijvoorbeeld laten weglopen via de bodem van uw tuin of perceel. De mate van verhardingvan uw tuin bepaalt hoe gemakkelijk regenwater wegloopt. Gras of plantenborders laten veel water door. En een vijver kan ook tijdelijk meer water opvangen.
 • Afvoeren naar open water
  • U kunt de afvoer van regenwater ook stimuleren door het aanleggen van een pvc-buis naar de dichtstbijzijnde sloot of een waterbassin.
 • Opvangen en hergebruiken
  • Ook kunt u regenwater natuurlijk zelf hergebruiken, nadat u het water heeft opgevangen. Vang water op in een regenton of een ondergrondse waterbak.

Kijk op de verschillende websites die aan de rechterkant van deze pagina staan onder het kopje Links. Staat het antwoord op uw vraag daar niet tussen? Neem dan contact op met Elsa Hoogendoorn van de gemeente via e-mail e.hoogendoorn@pijnacker-nootdorp.nl of telefoonnummer 06-46981596.