Ondernemersregister

De gemeente verstrekt opdrachten op basis van het gemeentelijke inkoopbeleid. Lokale ondernemers kunnen in een offertetraject betrokken worden als ze staan ingeschreven in het Ondernemersregister.

Zorg dus dat u bekend bent bij de gemeente en laat uw gegevens achter in het Ondernemersregister.

Houd er rekening mee dat uw gegevens op deze website worden gepubliceerd.

Lokale ondernemer wordt als volgt gedefinieerd: een ondernemer die een hoofd- of nevenvestiging heeft en als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,

 • in de gemeente Pijnacker-Nootdorp of;
 • in een van de volgende postcodegebieden: 2493, 2496, 2497, 2498, 2616, 2628, 2629, 2631, 2632, 2641, 2642, 2643, 2645, 2651, 2716, 2718, 2719 en 3046.

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de afdelingen van de gemeente. U kunt bij uw inschrijving in het Ondernemersregister aangeven welke afdelingen u kunnen benaderen bij een offerte-aanvraag. Bekijk dit dus goed voordat u uw gegevens achterlaat in het ondernemersregister.

Ontwikkeling (ONT)

 • civiele ingenieursdiensten.
 • grond-, weg- en waterbouw
 • beheer bedrijfsterreinen

Wijkzaken (WZK)

 • civiele ingenieursdiensten en grond- weg- en waterwerk
 • adviezen op milieugebied (bodem, geluid, lucht e.d.)
 • adviezen op verkeersgebied,
 • groenaanleg- en onderhoud,
 • straatreiniging,
 • onderhoud gebouwen,
 • aankoop en onderhoud wagenpark,
 • sportaccommodaties
 • inhuur verkeersregelaars

Interne Dienstverlening (IDV)

 • uitzendkrachten
 • advocaten
 • dienstkleding
 • hard- en software
 • ict-diensten
 • kantoorartikelen, kantoormeubilair en kantoormachines
 • reclame en opmaakdiensten
 • enquêtes

Beleid (BEL)

 • maatschappelijke en ruimtelijke ordening
 • adviesdiensten

Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer (RBG)

 • sociaal maatschappelijke adviesdiensten
 • bestemmingsplannen
 • belasting adviesdiensten

Bedrijfsvoering (BDV)

 • advies overheidsfinanciën
 • verzekeringen
 • beleidsstrategie
 • inhuur tijdelijk personeel

Sociaal Domein (SD)

 • wmo hulpmiddelen
 • wmo vervoer
 • hulp in het huishouden
 • jeugdzorg

Bij iedere opdracht van de gemeente zal duurzaamheid een rol spelen. In de vorm van duurzame materialen en/of social return. Social return wil zeggen dat u als ondernemer iets terug doet voor de gemeenschap Pijnacker-Nootdorp.

Wilt u weten welke ondernemers zijn ingeschreven? Of wilt u controleren of uw inschrijving goed is gegaan? Download dan de lijst met lokale en regionale ondernemers. De lijst wordt periodiek bijgewerkt.

Ondernemersregister Pijnacker-Nootdorp