Inkoop en aanbesteden

Aanbesteden (inkopen) doet de gemeente als ze een werk (bijvoorbeeld de aanleg van wegen) een levering (bijvoorbeeld kantoor-artikelen) of een dienst (bijvoorbeeld onderhoud van het groen) nodig heeft. De gemeente moet zich hierbij houden aan Europese en Nederlandse wetgeving en heeft daarom inkoop- en aanbestedingsregels opgesteld. Omdat wij de lokale economie willen stimuleren houden wij daar rekening mee in ons aanbestedingsbeleid.

Alle Nationale en Europese aanbestedingen publiceren wij op Tenderned. Op dit ‘marktplein’ vindt u alle aanbestedingen met een totale opdrachtwaarde boven de € 2.500.000,= (exclusief BTW) voor werken en boven de € 215.000,= (exclusief BTW) voor leveringen en diensten. Iedere ondernemer die zich op TenderNed geregistreerd heeft kan zich inschrijven voor deze openbare aanbestedingen. Op de website van TenderNed vindt u alle informatie en diverse handleidingen.

Bent u een lokale ondernemer en wilt u zaken doen met ons? Dan kunt u zich inschrijven in het Ondernemersregister. Door u in te schrijven in het Ondernemersregister laat u ons weten dat u een interessante kandidaat bent voor die toekomstige opdrachten, waarvoor zij aan twee tot vijf ondernemers offertes vraagt. Ook geeft u ons een goed inzicht welke lokale en regionale ondernemers hiervoor benaderd kunnen worden. De bedrijfsvoering van de gemeente en ondernemer moeten uiteraard wel matchen.

Bij deze ‘onderhandse’ aanbestedingen nodigen wij bij voorkeur de geselecteerde ondernemers via TenderNed uit om een offerte te doen. Hiervoor is het nodig dat uw onderneming zich op TenderNed ingeschreven heeft.

Heeft u een klacht over een aanbesteding? Daar hebben we het Klachtenmeldpunt Aanbesteden voor. Hier worden klachten van ondernemers over een concrete aanbesteding in behandeling genomen. Misverstanden, onbedoelde fouten en ten onrechte gestelde eisen in de aanbesteding kunnen hierdoor op onafhankelijke en deskundige wijze worden opgelost.