Economische visie: ruimte voor duurzaam en nieuw ondernemerschap

De vorige economische visie ‘Ruimte om te ondernemen’ is in 2014 vastgesteld. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest en is er veel bereikt. Daarom heeft het college besloten om de visie te actualiseren. De ambities en uitvoeringsagenda van de vorige visie dienden als basis voor dit proces. Het was belangrijk om de visie samen met het bedrijfsleven en andere belanghebbenden vorm te geven, en dat is ook gebeurd. Ondernemers hebben op verschillende manieren input geleverd, zoals via een peiling onder 3000 ondernemers, diepte-interviews, een economische conferentie en verdiepingssessies waarin ambities en doelen werden geformuleerd. Ondernemers en belanghebbenden hebben aangegeven dat het aangenaam is om in onze gemeente zaken te doen en dat we trots mogen zijn. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten en uitdagingen. Dit alles is terug te vinden in de Economische visie voor de periode 2020-2025.

In de Economische visie voor de periode 2020-2025 hebben we stap voor stap onderzocht waar we als gemeente en ondernemers goed in zijn. We hebben beschreven wat er beter kan en natuurlijk ook wat er beter moet. We kijken daarbij naar onszelf als gemeente, maar ook naar onze positie in de regio. Hiervan hebben we vier doelen gemaakt: Bruisende centra, duurzaam en circulair ondernemen, moderne tuinbouw, arbeidsmarkt en werkgelegenheid. 

Elke twee jaar wordt er een actieagenda gekoppeld aan deze visie. In deze agenda staat beschreven welke acties en maatregelen door wie worden uitgevoerd en hoe ze bijdragen aan de gestelde doelen uit de economische visie. Samen met onze ondernemers werken we aan een nog mooier en bruisender Pijnacker-Nootdorp.