Bedrijvencoach Energie

In het Energieakkoord hebben bedrijven afgesproken hun energiegebruik te verminderen en te verduurzamen. Veel ondernemers hebben al actie ondernomen. Misschien verbruikt u al minder energie door isolatie, ledlampen of heeft u zonnepanelen. De overheid stelt steeds meer eisen aan verduurzaming. Ook doen er zich telkens nieuwe energievraagstukken voor. Misschien heeft u als ondernemer ook vragen, zoals:

  • Hoe moet ik omgaan met stijgende of wisselende energieprijzen?
  • Waar moet ik op letten bij mijn  energiecontract?
  • Op welke wijze kan ik overstappen naar een elektrisch wagenpark?
  • Wat zijn de risico’s van de krapte op het elektriciteitsnet door het toegenomen elektriciteitsgebruik?
  • Zijn er opties om op energiegebied samen te werken met andere ondernemers?
  • Hoe kan ik mijn bedrijf, bedrijvenpark of winkelgebied aantrekkelijker maken door te verduurzamen of CO2-neutraal te worden?

Aanvraag bezoek bedrijvencoach

De gemeente biedt bedrijven en verenigingen de mogelijkheid voor een vrijblijvend energieadvies. Ook ondersteunt zij bij het vinden van oplossingen voor energievraagstukken. Hiervoor zijn bedrijvencoaches beschikbaar. Deze coaches denken met u mee over uw energievragen en -wensen en bieden handvatten waarmee u aan de slag kunt. De gemeente helpt hiermee ondernemers en verenigingen om stappen te zetten op weg naar een CO2-neutraal bedrijf, bedrijvenpark of winkelcentrum.

Een gesprek met de bedrijvencoach is gratis.

U vult het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in. Uw aanmelding wordt doorgestuurd naar één van onze bedrijvencoaches. Deze neemt binnen vijf werkdagen telefonisch of per e-mail contact met u op om een afspraak te maken. Ook stelt de coach in dit gesprek een paar aanvullende vragen. De afspraak vindt plaats op uw bedrijfslocatie. De bedrijvencoach Energie bespreekt met u uw vragen en wensen, neemt gegevens op en maakt een rondgang door het bedrijf. Na het bezoek ontvangt u een terugkoppeling, een analyse en tips voor energieverduurzaming via de mail. De bedrijvencoach neemt na enige tijd weer contact op om de voortgang van benoemde punten te bespreken.

Uw bedrijfsgegevens worden geanonimiseerd (niet terug te leiden tot een bedrijf of persoon) maximaal 1 jaar bewaard. De bedrijvencoach kan bedrijfsoverstijgende vragen of wensen delen met de gemeente. De coach inventariseert vervolgens deze vraagstukken en pakt deze op om bij te dragen aan oplossingen voor energievraagstukken op uw bedrijvenpark of winkelgebied.

Ook als huurder van een bedrijfspand kunt u een gesprek met de bedrijvencoach aanvragen. Het gesprek focust zich dan op uw mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen. De bedrijvencoach bespreekt daarnaast de opties om met de eigenaar van het pand in gesprek te gaan over verduurzaming.