Spring naar content

Drank- en horecavergunning aanvragen

Wilt u alcoholhoudende dranken schenken in een café, restaurant of sportkantine of start u een slijterij? Dan heeft u een Drank- en horecavergunning nodig.

Doe de checklist drank- en horecavergunning om te zien welke formulieren u in moet vullen.
Een aanvraag voor een Drank- en horecavergunning moet persoonlijk op het gemeentekantoor aan het Oranjeplein 1 in Pijnacker worden ingeleverd. Samen met de Bibob-formulieren en de eventuele aanvraag voor een exploitatievergunning. Bel 14 015 voor een afspraak met de medewerker horeca en grote evenementen.

 • een ingevuld aanvraagformulier drank- en horecavergunning;
 • een volledig ingevuld formulier ‘Verklaring Leidinggevende’;
 • een legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
 • een plattegrond van de inrichting schaal 1:200;
 • gewaarmerkt bestuursreglement (geldt alleen voor verenigingen en stichtingen);
 • als dit aanwezig is: arbeidscontract van leidinggevende(n).

 • een ingevuld formulier ‘bijschrijven leidinggevende’
 • een volledig ingevuld formulier ‘Verklaring leidinggevende’
 • een verklaring van Sociale Hygiëne (bijvoegen is niet nodig, dit wordt opgezocht in het landelijke register van SVH)
 • een legitimatiebewijs (geen rijbewijs)

U vraagt een Drank- en horecavergunning aan als:
 • u een nieuw bedrijf wilt starten
 • u een bestaand bedrijf over wilt nemen
 • u de ondernemingsvorm (bv, nv, vof) wijzigt
 • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt
Voor het bijschrijven van een leidinggevende op uw Drank- en horecavergunning heeft u geen nieuwe vergunning nodig. U kunt hiervoor het formulier ‘bijschrijven leidinggevende’ gebruiken.
Soms heeft u naast een Drank- en horecavergunning ook een exploitatievergunning nodig. In het product ‘Horecabedrijf, exploitatievergunning‘ leest u wanneer u deze vergunning nodig heeft en wat de eisen zijn.

De kosten voor het aanvragen van een Drank- en horecavergunning zijn Drank- en horecavergunning € 361,90 Bijschrijven leidinggevende € 79,80