Woo-verzoek

Woo is de afkorting voor Wet open overheid.  Deze wet regelt het recht op informatie over bijna alles wat de overheid doet. Dat geldt dus ook voor gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De Woo vervangt sinds 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de Woo heeft u nog meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dan kunt u bij de gemeente een Woo-verzoek indienen. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie.

De gemeente publiceert informatie via meerdere kanalen. Heeft u vragen of wilt u stukken inzien? Neem dan contact op met de contactpersoon via woo@pijnacker-nootdorp.nl of door te bellen naar 14 015.

U kunt een Woo-verzoek digitaal indienen via het webformulier. Dit formulier kunt u invullen via Digid, e-Herkenning, of door uw gegevens handmatig in te vullen. Vult u het formulier handmatig in? Klik bij het invullen van het bovenstaande formulier dan bij de vraag ‘Wilt u inloggen met DigiD’ op ‘Nee’. Is het voor u niet mogelijk om een online formulier in te vullen? Dan kunt u zelf een brief schrijven of het formulier Verzoek Wet open overheid. Het verzoek stuurt u aan: College van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp t.a.v. team Juridische Zaken Postbus 1 2640 AA Pijnacker.

Wij beslissen binnen 4 weken op uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met 2 weken verlengen. Verlengen wij de termijn, dan moeten wij u hierover schriftelijk uitleg geven vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn. Als wij niet tijdig beslissen op uw Woo-verzoek, dan kunt u bezwaar maken tegen het niet tijdig beslissen op uw verzoek. Daarnaast kunt u ook direct beroep instellen bij de rechtbank Den Haag. Om in beroep te kunnen gaan, moet u eerst de gemeente schriftelijk in gebreke stellen over het niet tijdig beslissen op uw Woo-verzoek. Wijzen wij uw verzoek af? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De informatie moet gaan over een bestuurlijke aangelegenheid. Dat wil zeggen: het beleid van het bestuursorgaan, én de voorbereiding en de uitvoering daarvan;
  • De informatie waar u om verzoekt, moet aanwezig zijn bij de gemeente en niet al op een andere wijze openbaar zijn;
  • De informatie die u verzoekt moet zijn vastgelegd in documenten, op film, foto, tape of een computerbestand.

Gaat het Woo-verzoek over informatie van een ander bestuursorgaan? Dan sturen wij het verzoek naar dat andere bestuursorgaan door.

Heeft u nog vragen over de Woo, of over het indienen van een Woo-verzoek? Neem dan contact op met de contactpersoon. Dit kan via woo@pijnacker-nootdorp.nl, of door te bellen naar 14 015.