Woo-verzoek

Woo is de afkorting voor Wet open overheid.  Deze wet regelt het recht op informatie over bijna alles wat de overheid doet. Dat geldt dus ook voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De Woo vervangt sinds 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de Woo heeft u nog meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dan kunt u bij de gemeente een Woo-verzoek indienen. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie.

De gemeente publiceert informatie via meerdere kanalen. Heeft u vragen of wilt u stukken inzien? Neem dan contact op met de contactpersoon via woo@pijnacker-nootdorp.nl of door te bellen naar 14 015.

U kunt een Woo-verzoek digitaal indienen via het webformulier. Dit formulier kunt u invullen via Digid, e-Herkenning, of door uw gegevens handmatig in te vullen. Vult u het formulier handmatig in? Klik bij het invullen van het bovenstaande formulier dan bij de vraag ‘Wilt u inloggen met DigiD’ op ‘Nee’. Is het voor u niet mogelijk om een online formulier in te vullen? Dan kunt u zelf een brief schrijven of het formulier Verzoek Wet open overheid. Het verzoek stuurt u aan: College van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp t.a.v. team Juridische Zaken Postbus 1 2640 AA Pijnacker.

Wij beslissen in principe binnen 4 weken op uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met 2 weken verlengen. Verlengen wij de termijn, dan moeten wij u hierover schriftelijk uitleg geven vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn. Als wij niet tijdig beslissen op uw Woo-verzoek, dan kunt u een ingebrekestelling indienen. Als wij hierna binnen twee weken niet alsnog een beslissing nemen op het Woo-verzoek, kunt u direct beroep instellen bij de rechtbank Den Haag.

Bent u het niet eens met onze beslissing op het Woo-verzoek? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De informatie moet gaan over een bestuurlijke aangelegenheid. Dat wil zeggen: het beleid van het bestuursorgaan, én de voorbereiding en de uitvoering daarvan;
  • De informatie waar u om verzoekt, moet aanwezig zijn bij de gemeente en niet al op een andere wijze openbaar zijn;
  • De informatie die u verzoekt moet zijn vastgelegd in documenten, op film, foto, tape of een computerbestand.

Gaat het Woo-verzoek over informatie van een ander bestuursorgaan? Dan sturen wij het verzoek naar dat andere bestuursorgaan door.

Heeft u nog vragen over de Woo, of over het indienen van een Woo-verzoek? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon. Dit kan via woo@pijnacker-nootdorp.nl, of door te bellen naar 14 015.