Wob-verzoek

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht hebt op informatie van de gemeente. Op deze manier hebt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dan kunt u bij de gemeente een Wob-verzoek indienen. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie.

Een Wob-verzoek kunt u alleen per post doen, niet digitaal. U kunt zelf een brief schrijven of het formulier Verzoek Wet openbaarheid van bestuur gebruiken.

Het verzoek stuurt u aan: College van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp t.a.v. team Juridische Zaken Postbus 1 2640 AA Pijnacker  

Wij beslissen binnen 4 weken op uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met 4 weken verlengen. Verlengen wij de termijn, dan moeten wij u hierover schriftelijk uitleg geven vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn. Als wij niet tijdig beslissen op uw Wob-verzoek, dan kunt u bezwaar maken tegen het niet tijdig beslissen op uw verzoek. Daarnaast kunt u ook direct beroep instellen bij de rechtbank Den Haag. Om in beroep te kunnen gaan, moet u eerst de gemeente schriftelijk in gebreke stellen over het niet tijdig beslissen op uw Wob-verzoek. Wijzen wij uw verzoek af? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De informatie moet gaan over een bestuurlijke aangelegenheid. Dat wil zeggen: het beleid van het bestuursorgaan, én de voorbereiding en de uitvoering daarvan;
  • De informatie waar u om verzoekt, moet aanwezig zijn bij de gemeente en niet al op een andere wijze openbaar zijn;
  • De informatie die u verzoekt moet zijn vastgelegd in documenten, op film, foto, tape of een computerbestand.

Doorzendplicht

Gaat het Wob-verzoek over informatie van een ander bestuursorgaan? Dan sturen wij het verzoek naar dat andere bestuursorgaan door.