Verloren of gevonden voorwerpen

Iets verloren?

Heeft u iets verloren? Zoek op de website www.verlorenofgevonden.nl of iemand het voorwerp al gevonden heeft. Staat uw voorwerp er nog niet op, dan kunt u op die website een melding doen.

Iets gevonden?

Heeft u iets gevonden? Op verlorenofgevonden.nl kunt u ook gevonden voorwerpen melden.

Let op: het kan enkele dagen tot een week duren voordat een geregistreerd verloren of gevonden voorwerp op de website te vinden is.

Lever het dan in bij de gemeente. U kunt het voorwerp zonder afspraak afgeven bij de receptie van het gemeentekantoor. Kijk voor onze openingstijden op de Contact pagina.

Rijbewijs, paspoort, ID-kaart

Lever rijbewijzen, paspoorten, identiteitskaarten in bij de gemeente.

Buitenlandse documenten

Stuur buitenlandse documenten naar consulaten of ambassades.

Bankpassen, creditcards, toegangspassen

Stuur pasjes naar de betreffende instantie. Vaak staat het adres achterop.

Wapens of explosieven

Neem direct contact op met de politie als u wapens en/of explosieven vindt.

Heeft u iets in een rioolput laten vallen (bijvoorbeeld sleutels)? Maak daarvan een melding via Meldpunt Leefomgeving. Bel buiten kantooruren naar het nummer 14015. U krijgt dan een keuzemenu, waarna u een bericht kunt inspreken voor de storingsdienst.

Heeft u iets in een afvalcontainer laten vallen? Neem contact op met Avalex.

Iets verloren in het openbaar vervoer? Neem contact op met de vervoerder.