Storingen aan straatverlichting zoals lantarenpalen kunt u melden via het Meldpunt Leefomgeving of via telefoonnummer 14 015.

Maak uw melding zo specifiek mogelijk. Beantwoord bijvoorbeeld altijd de volgende vragen:

  • Om welke straat gaat het?
  • Is het in Delfgauw, Nootdorp of Pijnacker?
  • Gaat het om 1 lantarenpaal, meerdere palen of de verlichting in de hele woonwijk?
  • Wat is het nummer / zijn de nummers van de lantaarnpaal / lantaarnpalen waar het om gaat?
  • Gaat het om een storing als gevolg van een aanrijding? Vermeld dit dan bij de melding.

Het onderhoud verloopt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd.