Misbruik uitkering melden

Heeft u het vermoeden dat iemand in uw omgeving misbruik maakt van een uitkering of van zorggelden? Dan kunt u hier melding van maken.

Misbruik van een uitkering is het bewust en opzettelijk geven van onjuiste of onvolledige informatie. Hier is bijvoorbeeld sprake van als:

  • Iemand inkomsten uit werk of vermogen niet of slechts gedeeltelijk opgeeft;
  • Iemand niet doorgeeft hij/zij samenwoont of dat er een wijziging is in de gezinssamenstelling (bijvoorbeeld scheiding of inwoning);
  • Iemand een vals (post)adres opgeeft waar hij/zij niet echt verblijft;
  • Persoonsgebonden budget wordt op een onjuiste manier gebruikt (bewust sturen van verkeerde rekeningen voor bijvoorbeeld zorg die niet verleend is);
  • Onjuist gebruik van WMO voorzieningen (bijvoorbeeld scootmobiel, regiotaxi, gehandicaptenparkeerkaart, etc.);
  • Zorgverleners die geen of onvoldoende zorg leveren (partner, familielid of instelling).

U kunt online een melding maken. Wilt u liever met een van onze medewerkers spreken? Bel dan met 14015.

Wij behandelen uw melding altijd vertrouwelijk en conform de AVG wetgeving. Uw gegevens worden op geen enkele manier openbaar gemaakt of gedeeld.

Vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens mogen wij u geen informatie geven over de afhandeling van uw melding.