Meldpunt kwetsbaarheden (responsible disclosure)

De ICT-systemen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp moeten betrouwbaar zijn. Daarom besteden we veel aandacht aan ICT-beveiliging. Toch kan het zijn dat u een zwakke plek in een van onze systemen ontdekt. We stellen het op prijs als u die zwakke plek aan ons meldt. Dat kan in het Meldpunt Kwetsbaarheden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

We werken graag samen om het probleem te onderzoeken en op te lossen. Wel is het belangrijk dat dat op een verantwoorde manier gebeurt. Voor ons, maar ook voor uzelf. U mag ervan uitgaan dat uw melding geen juridische gevolgen voor u heeft als u de onderstaande richtlijnen volgt.

 • Vermeld uw bevindingen aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG geeft uw melding door aan ons.
 • Doe uw melding zo snel mogelijk nadat u de kwetsbaarheid heeft ontdekt.
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar in complexere gevallen kan meer informatie nodig zijn.
 • Laat uw contactgegevens achter zodat we met u kunnen samenwerken aan een veilig resultaat. We hebben minimaal een e-mailadres of telefoonnummer van u nodig.
 • Informatie over het beveiligingsprobleem delen met anderen.
 • Malware plaatsen.
 • Gegevens in een systeem kopiëren, wijzigen of verwijderen of een directory listing van een systeem maken.
 • Veranderingen in het systeem aanbrengen.
 • Het systeem herhaaldelijk binnentreden of de toegang delen met anderen.
 • Toegang tot het systeem ‘bruteforcen’.
 • Denial-of-service of social engineering gebruiken.
 • We behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden, tenzij de wet of een rechterlijke uitspraak ons daartoe verplicht.
 • U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van de VNG daarna ontvangt u ook nog een e-mail van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
 • U ontvangt binnen vijf werkdagen een inhoudelijke reactie op uw melding.
 • We werken zo mogelijk met u samen om het probleem op te lossen. In elk geval houden we u op de hoogte van de voortgang.

Heeft uw melding daadwerkelijk bijgedragen aan het verhogen van de veiligheid van onze systemen? Dan ontvangt u als dank een passende attentie voor uw hulp.