Klachten

Met een klacht kunt u aangeven dat u ontevreden bent over het gedrag of handelen van iemand die bij de gemeente werkt. Het kan ook gaan om een bestuursorgaan zoals de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders. Een klacht dient u altijd in om iets dat het bestuursorgaan of de medewerker doet. Of juist niet doet.

Heeft u een vraag of een melding over uw leef-/woonomgeving? Bijvoorbeeld over afval, bestrating, groen, speelterreinen, (water)overlast, hondenpoep? Geef dit dan door via het Meldpunt Leefomgeving.

Lukt het niet om het online klachtenformulier in te vullen? Dan kunt u uw klacht ook per e-mail of brief indienen: Per e-mail: via info@pijnacker-nootdorp.nl Per brief: naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.a.v. het college, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Zet hierin:

  • uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
  • waarover u klaagt (wat is er gebeurd?);
  • waarom u een klacht indient;
  • en eventueel: over wie u klaagt.

Bij uitingen van ongenoegen die ons via de social media accounts van de gemeente bereiken, kunnen wij ervoor kiezen de klachtencoördinator pro actief contact op te laten nemen met de schrijver hiervan. Dit om verdere escalatie of een schriftelijke klacht te voorkomen. Leidt dit uiteindelijk tot een klacht, dan volgt deze de procedure van een schriftelijke klacht.

Een klacht kunt u alleen indienen als het gaat over zaken die actueel zijn. En over zaken waar de gemeente direct invloed op heeft. Daarom kunt u geen klacht indienen over:

  • Algemeen beleid
  • Zaken waarvoor de gemeente niet verantwoordelijk is
  • Iets dat meer dan een jaar geleden is gebeurd
  • Een meningsverschil met de gemeente dat u kunt voorleggen aan een rechter, zoals de administratieve rechter
  • Een individueel lid van de gemeenteraad. Dit komt doordat leden van de gemeenteraad gekozen zijn. Zij zijn politiek verantwoordelijk voor wat zij wel of niet doen. Heeft u een klacht over een lid van de gemeenteraad? Dan kunt u het raadslid of de politieke partij daarop aanspreken

Als de gemeente uw klacht heeft ontvangen gaat deze via de klachtencoördinator naar een behandelaar. De gemeente streeft ernaar klachten zo veel mogelijk informeel en persoonlijk af te handelen. Wij nemen daarom zo snel mogelijk persoonlijk contact met u op. U kunt uw klacht dan toelichten. Uiterlijk zes weken nadat u uw klacht heeft verstuurd, ontvangt u antwoord van het college. Als het langer duurt, dan krijgt u hierover een brief.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u terecht bij een externe ombudsvoorziening. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is hiervoor aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Gebruik het elektronisch klachtenformulier op de website van de Nationale ombudsman. Wilt u uw klacht liever schriftelijk indienen? Dan kunt u een klachtbrief schrijven aan de Nationale ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC DEN HAAG. Heeft u vragen over de procedure bij de Nationale ombudsman? Dan kunt u bellen naar het gratis nummer van de Nationale ombudsman: 0800 – 335 55 55.