Voogdij na overlijden

Tegenwoordig kunt u zonder notaris de voogdij voor minderjarigen regelen. Dit is voor het geval dat een ouder of gezaghebber van een minderjarige overlijdt.

Wilt u vastleggen wie als voogd het gezag krijgt over uw kind(eren)?

Dan doet u dit digitaal via de webpagina van rechtspraak. De gemeente heeft hier verder geen rol in.