Behalve van de identiteitsbewijzen dient u van alle documenten het origineel mee te sturen. Let daarbij op de vereisten voor vertaling en legalisatie, zie de paragraaf ‘Voorwaarden’ hieronder.

Voorwaarden

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • De verklaring vraagt u aan in de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok.
  • Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.
  • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd) en in sommige gevallen ook van de overheid (de minister van Justitie). Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Bent u onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.
  • Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
  • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben.