Inburgeren voor statushouders

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning? Dan noemen wij u statushouder. De overheid vindt het belangrijk dat u de Nederlandse taal en gebruiken leert. Dat heet inburgeren. Zo voelt u zich sneller thuis. En kunt u ook makkelijker werk vinden. 

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. De gemeente helpt u zo snel mogelijk in te burgeren. Kijk hier hoe de gemeente u kan helpen. In de video hieronder geven wij u meer informatie:

Inburgeren vanaf 2022

Bekijk hier de video in andere talen:

U woont nu nog in het AZC. Het COA heeft u aan onze gemeente gekoppeld. De gemeente Pijnacker-Nootdorp laat aan uw contactpersoon bij het COA weten als er een woning beschikbaar is. Er wordt dan een moment met u afgesproken dat u de sleutel krijgt. Alle informatie die wij voor u hebben, geven wij direct door aan uw contactpersoon. Het is voor u daarom niet nodig om contact op te nemen met ons. 

Als u nog in het AZC woont, kunt u alvast starten met de voorinburgering. Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. Het helpt u straks met uw verplichte inburgering. 

Als u in Pijnacker-Nootdorp komt wonen krijgt u hulp van de gemeente. We willen graag dat u hier fijn kan wonen. Dit doen wij samen met andere organisaties. U krijgt ook hulp van de SWOP (Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp) en het Taalhuis.

U krijgt een klantmanager bij de gemeente. Deze persoon helpt u bij uw inkomen. En bij het vinden van geschikt werk.

De maatschappelijk begeleider van de SWOP helpt u vanaf de eerste dag. Met het tekenen van het huurcontract. En alles wat u moet regelen. Bijvoorbeeld verzekeringen afsluiten. Een (tand)arts zoeken. Of een school voor de kinderen. De SWOP helpt u de weg vinden in Pijnacker-Nootdorp. En in de Nederlandse samenleving. Ze brengen u in contact met andere organisaties. En helpen om belangrijke formulieren in te vullen.

Het is belangrijk dat u snel de taal leert. En de Nederlandse cultuur leert kennen. Tijdens de brede intake doet u een toets. Zo weten wij hoe snel u Nederlands kunt leren. Dit is de leerbaarheidstest. U krijgt uitleg in uw eigen taal. De toets is géén examen. Maar zo weten wij welk onderwijs bij u past.

Na de toets maken we samen met u een plan voor uw inburgering. Het heet Plan Inburgering en Participatie (PIP). In het plan wordt uitgelegd op welk niveau u Nederlands gaat leren. En welke activiteiten en cursussen u gaat doen.

U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.

Bent u ingeschreven in Pijnacker-Nootdorp, woont u hier en heeft u nog geen betaald werk? Dan krijgt u van de gemeente een inkomen. Dit heet een bijstandsuitkering. U ontvangt dit geld totdat u zelf een eigen inkomen verdient.