Beëindiging geregistreerd partnerschap melden

Een beëindiging geregistreerd partnerschap regelt u op een van twee manieren.

  • Wil één van de partners het partnerschap beëindigen? Of zijn er kinderen jonger dan 18 jaar? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter. Hiervoor geldt dezelfde procedure als bij echtscheiding. U vraagt een advocaat om een verzoek tot beëindiging van uw partnerschap bij de rechter in te dienen.
  • Bent u het met elkaar eens en heeft u geen kinderen? Dan kunt u uw partnerschap zonder rechter ontbinden. U maakt zelf  een overeenkomst op met uw partner en laat dit door een advocaat of notaris ondertekenen.

Zodra uw beëindiging geregistreerd partnerschap is geregeld, meldt u of uw advocaat dit bij de gemeente. Uw beëindiging geregistreerd partnerschap is pas definitief als dit verwerkt is in de burgerlijke stand van de gemeente. Op de website MijnOverheid kunt u zien of uw scheiding verwerkt is onder Identiteit –> Persoonsgegevens –> Familie.

Dat doet meestal uw advocaat. Maar u mag het ook zelf doen.

De gemeente kan de beëindiging pas in de registers van de burgerlijke stand verwerken als er geen beroep meer mogelijk is tegen de beschikking van de rechtbank. De beroepstermijn is 3 maanden na de uitspraak. Wilt u de beëindiging sneller laten opnemen? Dan is van beide partijen een akte van berusting nodig.

Als u zelf een overeenkomst heeft opgesteld, dat wordt de inschrijving gedaan zodra de documenten bij de gemeente binnen zijn.

Bij uitspraak door een rechter:

Een origineel afschrift van de beschikking van de rechtbank (en eventueel akte van berusting als de beroepstermijn nog niet is verstreken).

Bij een gezamenlijk opgestelde overeenkomst:

Een verklaring van een advocaat of notaris met daarin vermeld

  1. de namen van de partners
  2. het feit dat een overeenkomst over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap is gesloten
  3. de datum waarop de overeenkomst over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap is gesloten
  4. handtekening van beide partners
  5. handtekening van één of meerdere advocaten en/of notarissen
  6. de datum waarop de verklaring is ondertekend.

Stuur dit naar gemeente Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. Burgerlijke stand, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Dit is gratis.

In een akte van berusting zegt u dat u het eens bent met de uitspraak van de rechtbank. U geeft het recht op beroep op. Als beide partijen dit doen, hoeft de gemeente de beroepstermijn niet af te wachten. De beëindiging van het geregistreerd partnerschap kan dan direct worden opgenomen in de de burgerlijke stand.

Een akte van berusting kunt u laten opstellen door uw advocaat.