Aangifte van overlijden

De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren. Hiervoor is eHerkenning niveau 2+ nodig.

Maakt u geen gebruik van een begrafenisonderneming? Bel ons dan op 14 015.

Informatie over overlijden in het buitenland  kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

Begrafenisondernemers kunnen online aangifte van overlijden doen. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. U betaalt ook online. Nadat u aangifte hebt gedaan, ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Bij een aangifte gedaan vóór 13.00 uur ontvangt u dezelfde werkdag het verlof, het afschrift en eventueel andere documenten.

Maakt u geen gebruik van een begrafenisondernemer? Bel dan met 14015.

Naast de online aangifte hebben we ook de doktersverklaring en overige originele documenten nodig van de overledene. Die kunt u op het gemeentehuis afgeven of naar ons opsturen.

  • Verlof tot begraven aanvragen.
  • Verlof tot cremeren aanvragen.
  • Verlof voor ter beschikking stellen aan de wetenschap aanvragen.
  • Een laissez passer voor lijkbezorging in het buitenland regelen.
  • Een afschrift van akte van overlijden aanvragen.
  • Uitstel van lijkbezorging aanvragen.
  • Een aangifte van overlijden is gratis
  • Een afschrift van een overlijdensakte € 16,60