Woonzorgvisie 2023-2030

Op 12 oktober 2023 stelde de gemeenteraad de Woonzorgvisie Pijnacker-Nootdorp 2023-2030 vast. In de Woonzorgvisie staan de inwoners van Pijnacker-Nootdorp met een zorg- of begeleidingsvraag centraal. Er is onderscheid gemaakt naar de woonbehoefte van verschillende doelgroepen. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar het huis, maar ook naar de omgeving en de voorzieningen. De belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen de verschillende doelgroepen zijn beschreven. Net als de opgaven voor de toekomst. Per doelgroep is concreet beschreven welke ambitie we hebben en wat we de komende jaren gaan doen om dit bereiken. Met de Woonzorgvisie versterken we de Woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2020-2030.

Bovenstaande bestanden zijn niet geheel digitaal toegankelijk. Wilt u een digitaal toegankelijke versie? Stuur dan een e-mail naar communicatie@pijnacker-nootdorp.nl.