Zie ook

Woning vormen, vergunning

Als u van plan bent een (zelfstandige) woonruimte om te zetten in meerdere zelfstandige woonruimtes, dan vraagt u een woningvormingsvergunning aan.

Is het omzetten van een woonruimte naar meerdere zelfstandige woonruimtes in strijd met het bestemmingsplan? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

U heeft een vergunning voor woningvorming nodig wanneer u woonruimte wilt omzetten naar meerdere zelfstandige woonruimtes. Alleen een eigenaar van een woonruimte kan een omzettingsvergunning aanvragen.

We proberen binnen 8 weken een beslissing te nemen op uw aanvraag. Soms soms hebben we meer tijd nodig. We kunnen de beslisperiode één keer verlengen met 6 weken. Hebben we dan nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning.

De leges van een woningvormingsvergunning zijn