Welstandsnota

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een Welstandsnota om de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente te behouden. In deze nota staan welstandscriteria. Dit zijn de eisen die een gemeente stelt aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Oftewel de architectonische vormgeving van een bouwplan en de relatie met de omgeving. Bouwwerken die vergunningplichtig zijn, worden getoetst aan redelijke eisen van welstand.

De Welstandnota vindt u op Overheid.nl.