Wat doet de gemeente bij een ramp of crisis?

Wat de politie, brandweer en ambulances doen bij een ramp is meestal zichtbaar. De gemeente heeft echter ook een belangrijke, maar minder zichtbare rol.  

De gemeente bereidt zich samen met de partners zoals brandweer, politie, GHOR, hoogheemraadschap, energiebedrijven, ministeries, etc. voor op rampen en grote ongevallen. Gemeenten hebben een belangrijke rol in met name bevolkingszorg en het nazorgtraject. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van mensen die door de ramp niet langer zelfredzaam zijn. Ook zijn communicatie, milieuzorg, bouwtoezicht, schaderegistratie en verwanteninformatie taken van de gemeente. 

De burgemeester krijgt bij grote rampen de leiding over de crisisorganisatie binnen zijn/haar gemeente. Betreft de ramp meerdere gemeenten dan zal de burgemeester van Den Haag de leiding nemen. Op het gemeentekantoor wordt een rampenstaf ingericht bestaande uit de gemeentelijke diensten met instroom van externe deskundigen. Deze mensen adviseren de burgemeester en dragen zorg voor de uitvoering. 

Omdat rampen zich niet aan gemeentegrenzen houden werken de negen Haaglanden gemeenten samen. De brandweer en de medische hulpdiensten (GHOR) maken deel uit van een regionale organisatie; de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De deelnemende gemeenten hebben afspraken gemaakt over preparatie en preventie, bijstand en samenwerking, deskundige hulp na rampen. Om goed voorbereid te zijn wordt er met enige regelmaat getraind en geoefend.

De burgemeester kan in het belang van de veiligheid met onmiddellijke ingang noodbevelen geven die men direct moet opvolgen. Zo kan een straatverbod gelden of kan hij/zij een bevel geven tot ontruiming van de wijk of het weren van ramptoeristen. Deze worden onder meer via de website en social media kanalen van de gemeente bekend gemaakt.

Na een incident blijft de gemeente een belangrijke partij. Zij coördineert de nazorg, bijvoorbeeld om gedupeerden naar de juiste instanties te verwijzen of te helpen bij het vinden van huisvesting en psychosociale nazorg en natuurlijk het herstel in de openbare ruimte.  

Om uw ‘zelfredzaamheid’ te vergroten kunt u al veel doen. Belangrijk is de beschikbaarheid van uw mobiele telefoon. Zorg voor een volle extra accu (powerbank). Maak bijvoorbeeld een adres “rampen” aan in uw telefoon onder contacten. Daar plaatst u alle belangrijke informatie.

Bied hulp aan mensen in uw buurt waarvan u denkt dat zij minder zelfredzaam zijn.

Deze en heel veel andere bruikbare tips kunt u vinden op de  website Haaglanden veilig.

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur test de Nederlandse overheid het luchtalarm. Alleen op nationale en religieuze feest- en herdenkingsdagen wordt de sirene niet getest. Het geluid van het luchtalarm duurt 1 minuut en 26 seconden. Er is dan niets aan de hand en u hoeft niets te doen. Wanneer de sirenes langer en meerdere malen achter elkaar loeien, is er sprake van een noodsituatie.

Geen test?

Als de sirene gaat en het is geen test, dreigt er acuut gevaar. Bijvoorbeeld door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De sirene waarschuwt uitsluitend mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Doe dan het volgende:

  • Ga naar binnen en sluit ramen/ deuren (niet op slot) en zet eventuele ventilatie uit.
  • Zet de radio of televisie aan en stem af op RTV-West. Kijk op de website Haaglanden Veilig of  op het Twitter-account van Brandweer Haaglanden. Volg de adviezen op.
  • Als kinderen op school zijn worden ze opgevangen door de schoolleiding.
  • Als u ziet dat andere mensen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan. Geef anderen de gelegenheid om bij u te schuilen.
  • Bent u niet in de buurt van uw huis? Ga dan het dichtstbijzijnde gebouw in.
  • Zit u in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk een gebouw in.

Zie voor meer informatie de website www.crisis.nl.

Wat als ik het sirene alarm niet hoor?

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur testen alle gemeenten of de sirene werkt. Hoor je de sirene niet tijdens de test bij jou in de buurt? Meld dit aan de brandweer.

NL-Alert

NL-Alert wordt steeds vaker toegepast als vervanging van de sirene. U krijgt op uw telefoon een alarm signaal en een bericht met een verwijzing naar meer informatie. Standaard staat elke mobiele telefoon ingesteld op NL-Alert. U kunt dat controleren tijdens de halfjaarlijkse test berichten. De overheid stuurt op de eerste maandag in juni en de eerste maandag in december om 12:00 uur een test bericht. Zie voor meer informatie over NL-Alert de website Crisis.nl.