Verloren of gevonden voorwerpen

Heeft u iets verloren of gevonden? Kijk op de website www.verlorenofgevonden.nl
Op deze website kunt u gevonden voorwerpen registreren en verloren voorwerpen terugvinden.

Let op: het kan enkele dagen tot een week duren voordat een geregistreerd verloren of gevonden voorwerp op die website te vinden is.

Lever het dan in bij de gemeente. U kunt het voorwerp zonder afspraak afgeven bij de receptie van het gemeentekantoor.

  • Lever rijbewijzen, paspoorten, identiteitskaarten in bij de gemeente.
  • Stuur buitenlandse documenten naar consulaten of ambassades.
  • Stuur pasjes naar de betreffende instantie. Vaak staat het adres op het pasje.
  • Neem direct contact op met de politie als u wapens en/of explosieven vindt.
  • Iets in een put laten vallen (bijvoorbeeld sleutels)? Bel tijdens kantooruren naar 14015. Buiten kantooruren doet u een melding via Meldpunt Leefomgeving.
  • Iets in een ondergrondse container laten vallen? Neem contact op met Avalex, telefoonnummer 0900 0507.
  • Iets verloren in het openbaar vervoer? Neem contact op met de vervoerder.