Verklaring medebewoner

Gaat u bij iemand anders inwonen of samenwonen? Dan moet u van deze persoon een ondertekende ‘Verklaring medebewoner’ inleveren.

Met deze verklaring geeft de hoofdbewoner toestemming om u op zijn of haar adres te registreren. 

De hoofdbewoner kan deze verklaring met DigiD online invullen: Online verklaring medebewoner

Bel ons op 14 015.