Uitgifte bouwgrond / vrije kavels

Op dit moment zijn er geen kavels in verkoop. In Oude Leede komen nog een aantal kavels vrij, meer informatie leest u hieronder.

Wilt u op de hoogte blijven van kavels die in verkoop komen? Meld u dan aan via het online interesseformulier. U krijgt dan de verkoopinformatie toegestuurd, zodra deze beschikbaar is. 

Vragen kunt u mailen naar het kavelteam@pijnacker-nootdorp.nl.

NB: voor de hieronder genoemde kavels zijn nog geen verkoopprijzen bekend. Deze prijzen zullen te zijner tijd per locatie te vinden zijn in de nog op te stellen verkoopinformatie.

Bij Oude Leedeweg 28 komen 2 kavels in verkoop. Deze kavels komen in verkoop als we zekerheid hebben over de planning van de aanleg van de toegangsbrug naar de kavels, maar ook van de aanleg van de riolering en andere kabels en leidingen. Hierover hebben wij momenteel intensief overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland, om de benodigde vergunning te krijgen. Daarnaast zal er nog een taxatie moeten worden gedaan, om een verkoopprijs te kunnen bepalen.

Omdat niet bekend is hoeveel tijd het overleg met het Hoogheemraadschap in beslag gaat nemen en het nog niet duidelijk is wanneer de nutsbedrijven de kabels en leidingen kunnen aanleggen, kunnen we op dit moment geen concrete planning voor de start verkoop geven. We zullen u op de hoogte houden als we meer informatie hebben over de stand van zaken.