Toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp 2040

In de Toekomstvisie staat de beoogde identiteit en positie van Pijnacker-Nootdorp als visie voor de toekomst. 

In de visie vormen maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingslijnen samen een evenwichtig toekomstbeeld.