Starterslening

Als u voor de eerste keer een woning wilt kopen en de financiering niet rond krijgt vanwege de hoogte van de hypotheek, dan kunt u in aanmerking komen voor een starterslening. De starterslening is een tweede hypotheek, naast de hypotheek die u zelf financiert op grond van uw inkomen.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening.

 • U bent tussen de 18 en 34 jaar oud.
 • U heeft verblijfsrecht in Nederland en gaat zelf in de woning wonen.
 • U en uw eventuele partner zijn nooit eerder woningeigenaar geweest.
 • De woning staat in Pijnacker-Nootdorp.
 • U heeft al een getekende koopovereenkomst.
 • De totale verwervingskosten mogen niet boven de €240.000,00 zijn.
 • De SVn heeft op basis van uw inkomensgegevens getoetst of u een Starterslening nodig hebt.

Wilt u een bestaande woning kopen? Dan moet u, naast de bovenstaande voorwaarden, ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont in deze gemeente, of
 • U heeft sinds 1996 minimaal 1 jaar in deze gemeente gewoond, of
 • U heeft een vast dienstverband binnen deze gemeente (aan te tonen via een werkgeversverklaring).
 • U doet een verzoek voor het aanvraagformulier door het formulier ‘starterslening’ volledig in te vullen en de gevraagde stukken hierbij te uploaden.
 • De gemeente toetst op de voorwaarden en stuurt bij akkoord een aanvraagformulier.
 • U vult (met de hypotheekbank) de aanvraag in en stuurt die naar SVn.
 • SVn doet de financiële toets binnen gemiddeld na 2-3 weken. Zorg dat alle gegevens die worden gevraagd bij het SVn formulier volledig zijn! Houd rekening met een langere procedure bij uw voorlopige koopovereenkomst.
 • Daarna besluit de gemeente over de toekenning.
 • U stuurt de offerte van de hypotheekbank voor het resterende hoofddeel naar SVn.
 • SVn stuurt u een offerte en daarna passeren alle leningen tegelijk bij de notaris

Een aanvraag indienen is gratis. Sluit u een starterslening af, dan rekent SVn afsluitkosten. Op de website van SVn kunt u lezen wat deze zijn. Vanaf het vierde jaar betaalt u rente en aflossing.