Starterslening

Voor mensen die voor de eerste keer een woning willen kopen en de financiering niet rond krijgen vanwege de hoogte van de hypotheek, stelt de gemeente een starterslening beschikbaar. Dit doen wij in samenwerking met Stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn).

De starterslening is een aanvullende hypotheek met een looptijd van 30 jaar. De lening vult het verschil aan tussen de prijs van het huis en de maximale hypotheek die u (op basis van inkomen) bij de bank kunt krijgen. De rente staat voor de eerste 15 jaar vast. Hierna wordt de rente herzien en opnieuw voor 15 jaar vastgesteld. Met de SVn Starterslening heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten. 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening.

 • U bent tussen de 18 en 34 jaar oud.
 • U heeft verblijfsrecht in Nederland en gaat zelf in de woning wonen.
 • U en uw eventuele partner zijn nooit eerder woningeigenaar geweest.
 • De woning staat in Pijnacker-Nootdorp.
 • U heeft al een getekende koopovereenkomst.
 • De maximale koop-/aanneemsom mag niet hoger dan € 390.000 (prijspeil 2024), inclusief eventuele verbeterkosten of meerwerk.
 • De SVn heeft op basis van uw inkomensgegevens getoetst of u een Starterslening nodig hebt.

Wilt u een bestaande woning kopen? Dan moet u, naast de bovenstaande voorwaarden, ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont minimaal 1 jaar in deze gemeente, of
 • U heeft in de afgelopen 20 jaar minimaal één jaar in de gemeente gewoond en heeft daarbij ingeschreven gestaan in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP), of
 • U heeft een vast dienstverband binnen deze gemeente (aan te tonen via een werkgeversverklaring).

Het minimale leenbedrag  is € 2.500,- en met maximale leenbedrag is € 40.000,-. 

 • U doet een verzoek voor het aanvraagformulier door het formulier ‘Starterslening‘ volledig in te vullen en de gevraagde stukken hierbij te uploaden.
 • De gemeente toetst op de voorwaarden en stuurt bij akkoord een toewijzingsbrief.
 • U vult (met de hypotheekbank) de aanvraag in en stuurt die naar SVn.
 • SVn doet de financiële toets binnen gemiddeld na 2-3 weken. Zorg dat alle gegevens die worden gevraagd bij het SVn formulier volledig zijn! Houd rekening met een langere procedure bij uw voorlopige koopovereenkomst.
 • U stuurt de offerte van de hypotheekbank voor het resterende hoofddeel naar SVn.
 • SVn stuurt u een offerte en daarna passeren alle leningen tegelijk bij de notaris

Een aanvraag indienen is gratis. Sluit u een starterslening af, dan rekent SVn afsluitkosten. Op de website van SVn kunt u lezen wat deze zijn. Vanaf het vierde jaar betaalt u rente en aflossing.