Starterslening

Voor mensen die voor de eerste keer een woning willen kopen en de financiering niet rond krijgen vanwege de hoogte van de hypotheek, kan de gemeente een starterslening beschikbaar stellen. De starterslening is een aanvullende hypotheek met een looptijd van 30 jaar. Deze starterlening vult het verschil aan tussen de prijs van het huis en de maximale hypotheek die u (op basis van inkomen) bij de bank kunt krijgen.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een starterslening.

 • U bent tussen de 18 en 34 jaar oud.
 • U heeft verblijfsrecht in Nederland en gaat zelf in de woning wonen.
 • U en uw eventuele partner zijn nooit eerder woningeigenaar geweest.
 • De woning staat in Pijnacker-Nootdorp.
 • U heeft al een getekende koopovereenkomst.
 • De maximale koop-/aanneemsom mag niet hoger dan € 301.750 (prijspeil 2022), inclusief eventuele verbeterkosten of meerwerk.
 • De SVn heeft op basis van uw inkomensgegevens getoetst of u een Starterslening nodig hebt.

Wilt u een bestaande woning kopen? Dan moet u, naast de bovenstaande voorwaarden, ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont minimaal 1 jaar in deze gemeente, of
 • U heeft in de afgelopen 20 jaar minimaal één jaar in de gemeente gewoond en heeft daarbij ingeschreven gestaan in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP), of
 • U heeft een vast dienstverband binnen deze gemeente (aan te tonen via een werkgeversverklaring).
 • U doet een verzoek voor het aanvraagformulier door het formulier ‘starterslening‘ volledig in te vullen en de gevraagde stukken hierbij te uploaden.
 • De gemeente toetst op de voorwaarden en stuurt bij akkoord een aanvraagformulier.
 • U vult (met de hypotheekbank) de aanvraag in en stuurt die naar SVn.
 • SVn doet de financiële toets binnen gemiddeld na 2-3 weken. Zorg dat alle gegevens die worden gevraagd bij het SVn formulier volledig zijn! Houd rekening met een langere procedure bij uw voorlopige koopovereenkomst.
 • Daarna besluit de gemeente over de toekenning.
 • U stuurt de offerte van de hypotheekbank voor het resterende hoofddeel naar SVn.
 • SVn stuurt u een offerte en daarna passeren alle leningen tegelijk bij de notaris

Een aanvraag indienen is gratis. Sluit u een starterslening af, dan rekent SVn afsluitkosten. Op de website van SVn kunt u lezen wat deze zijn. Vanaf het vierde jaar betaalt u rente en aflossing.