Rioolonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel in het openbaar gebied. De eigenaar van de woning of bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de zogenaamde terrein- en binnenriolering op het eigen perceel (dus in en rond de woning en/of het bedrijf) tot de aansluiting op de gemeentelijke riolering.

Voorkomen is beter dan genezen! Veel verstoppingen worden veroorzaakt door verkeerd rioolgebruik. Dit kunt u grotendeels zelf voorkomen. Zorg ervoor dat er geen vaste stoffen in het riool terechtkomen. Denk hierbij aan schoonmaakdoekjes, etensresten, zand, maandverband, condooms, luiers, mondkapjes, kattenbakkorrels, cement- of gipsresten en ander klusafval. Ook olie en frituurvet zijn belangrijke veroorzakers van een verstopt riool.

 • Probeer eerst zelf de verstopping te verhelpen.
  Als het water in uw gootsteen of uw douche niet meer doorloopt, probeer dan eerst of het schoonmaken van de sifon/zwanenhals het probleem verhelpt. Als dit niet werkt, kunt u met een handontstopper (zuignap) de afvoer weer op gang proberen te krijgen.
 • Voorkom onnodige kosten en onderzoek waar de verstopping zit.
  Blijft de afvoer verstopt, dan is de kans groot dat de verstopping verder in de leiding zit. Het is dan belangrijk om eerst uit te zoeken waar de verstopping zit. Dit in verband met eventuele kosten die voor het verhelpen van de verstopping worden gemaakt. In de meeste gevallen zit hiervoor op de erfgrens een ontstoppingsstuk in de huisaansluiting naar het hoofdriool. Met een ontstoppingsstuk is de rioolleiding toegankelijk. Dit ontstoppingsstuk zit onder de grond en moet opgegraven worden. De locatie staat vaak op de bouwtekeningen van het pand. Als u de locatie niet kunt achterhalen of vragen hebt over hoe te handelen, kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 015. Voor calamiteiten is dit nummer ook buiten kantoortijden bereikbaar. In het ontstoppingsstuk is te zien of de verstopping op particulier of openbaar terrein is.
 • De verstopping zit in het riool op uw eigen perceel.
  Als het ontstoppingsstuk leeg is, bevindt de verstopping zich in het particuliere deel van de rioolleiding. U bent dan zelf tot aan de erfgrens verantwoordelijk voor het verhelpen van de verstopping. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening.
 • De verstopping zit in het gemeentelijk rioolstelsel.
  Als het ontstoppingsstuk vol water staat, zit de verstopping in het gemeentelijke deel van het riool. Neem in dit geval contact met ons op via 14 015. Voor calamiteiten is dit nummer ook buiten kantoortijden bereikbaar.
  De gemeente verhelpt de verstopping of schakelt hiervoor een bedrijf in. De kosten hiervoor zijn voor de gemeente. Als de verstopping is veroorzaakt door verkeerd gebruik van de riolering, bijvoorbeeld door vetlozing of het spoelen van maandverband door de wc, verhaalt de gemeente de kosten op de gebruiker.

Als de verstopping in het gemeentelijke deel van het riool zit, komt u in aanmerking voor vergoeding van de kosten die u zelf gemaakt heeft om bijvoorbeeld het ontstoppingsstuk op te laten graven. De gemaakte kosten kunt u verhalen op de gemeente middels het schadeaangifteformulier.

Als een loodgieter of ontstoppingsbedrijf een verstopping op gemeentelijk gebied heeft verholpen, worden de gemaakte kosten in principe niet vergoedt, omdat de oorzaak dan niet meer te achterhalen is. Als onderbouwd kan worden dat de gemeente verantwoordelijk was voor de oorzaak van de verstopping, kunt u het schadeaangifteformulier indienen.

Onze afdeling Juridische Zaken neemt de zaak in behandeling en zal uw aangifte en onderbouwing beoordelen.