Regionale woonvisie Haaglanden

Het belangrijkste doel van de regionale woonvisie is het versterken van de woningmarktregio Haaglanden. Dit vraagt volgens de gemeenten op de eerste plaats om een goed op elkaar afgestemd woonbeleid: zodat gemeenten elkaar qua lokale woonagenda aanvullen in plaats van beconcurreren. In de visie staan meerdere gezamenlijke opgaven op het gebied van sociale woningbouw, woningbouwprogrammering, duurzaamheid, wonen en zorg. Dit zijn thema’s die ook in de lokale woonvisie en ander lokaal beleid aan bod komen.