Overlast van buren

Iedereen wil graag prettig wonen, in een fijn huis, een leuke buurt en met aardige buren. Soms is het anders en ontstaat er een probleem tussen buren: ruzie, ergernis of overlast. De gemeente bemiddelt zelf niet tussen buren onderling, maar is hiervoor aangesloten bij Bemiddeling en Mediation (B&M)

Probeer met uw buren in contact te komen om de overlast aan te geven en om te bespreken hoe de overlast voorkomen kan worden. Zoek samen naar een oplossing waar jullie allebei tevreden mee zijn en waarbij rekening met elkaar gehouden wordt.

Huurt u een woning van een woningbouwverenging? Doe dan ook een melding bij de verhuurder. De verhuurder kan bemiddelen in de situatie.

U kunt dan kosteloos Bemiddeling & Mediation inschakelen via www.bemiddelingmediation.nl. Hier werken bemiddelaars en mediators die erin getraind zijn om als onpartijdig gespreksleider te onderzoeken wat er precies speelt tussen u en de buren en wat daarbij belangrijk is. Dit doen zij door in eerste instantie aparte kennismakingsgesprekken met u en met uw buren te voeren in de hoop dat u uiteindelijk met elkáár (samen) in gesprek wilt, onder begeleiding van de buurtbemiddelaar. In dit gezamenlijk gesprek kunt u aan elkaar vertellen wat u dwars zit en gaat u samen met de buren bedenken hoe u tot een oplossing kunt komen die voor u allebei werkt. Zodat u uiteindelijk allemaal weer prettig kunt wonen. Deelname aan bemiddeling is vrijwillig.

Komt u met de bemiddelaar niet tot een oplossing en blijft de overlast bestaan? Dan kan de wijkrechter helpen. De wijkrechter zal u en de overlastgever horen en tijdens een zitting uitspraak doen. Dit is een snelle en goedkope procedure. De uitspraak is bindend voor alle partijen.