Ongewenst gedrag verhuurders melden

Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? En vindt u dat de verhuurder discrimineert of bedreigt? Te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent? Dan kunt u ongewenst gedrag van verhuurders melden.

De Wet goed verhuurderschap moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen. In de wet staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven.

Let op: Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af. Komt u er met de corporatie niet uit? Neem dan contact op met de onafhankelijke geschillencommissie waarbij uw woningcorporatie is aangesloten. Via de website van uw woningcorporatie vindt u de contactgegevens van de onafhankelijke geschillencommissie. Levert dat niets op, kijk dan op www.huurcommissie.nl voor advies.

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • u een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie)
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau.

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties. De verhuurder:

 • discrimineert u
 • bedreigt u of maakt u bang
 • vraagt te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur)
 • maakt geen schriftelijk huurcontract
 • geeft u geen goede informatie over:
  • uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  • contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen

De verhuurbemiddelaar

 • vraagt bemiddelingskosten
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem een melding doen. U geeft uw gegevens dan niet.
 • gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt
 • het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren
 • beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen
 • U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld als u de melding anoniem heeft gedaan.
 • Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete.

De gemeente kan niet alle meldingen controleren, gebruiken of oplossen. Soms moet zij een dossier maken en dat kost tijd. Goede meldingen zijn daarom erg belangrijk. Meldingen van ernstige situaties en meldingen met goede informatie pakt de gemeente altijd op.

Ja, het melden van ongewenst gedrag van een verhuurder is gratis.

Ja, u kunt uw klacht anoniem indienen.

 • Ga over uw klacht in gesprek met uw verhuurder.
 • Houd problemen met huur bij en leg vast wat er volgens u niet goed gaat. Denk hierbij aan foto´s met datum, het bijhouden van een logboek met ongewenst gedrag, datum en tijd en bewaar berichten (brieven, e-mails, en telefoontjes) op uw computer of telefoon.
 • Vraag een overzicht van de servicekosten. De verhuurder moet servicekosten elk jaar voor 1 juli afrekenen naar echt verbruik van het jaar ervoor. Vraag elk jaar, schriftelijk of digitaal, een overzicht van deze servicekosten. Zo weet u waar u aan toe bent.
 • Vraag schriftelijk om een oplossing. Vraag uw verhuurder per brief of e-mail om de problemen op te lossen. Reageert de verhuurder niet? Dan heeft u zwart op wit dat u heeft geprobeerd om het op te lossen.

Via de huurprijscheck kunt u zelf controleren of uw verhuurder te veel huur vraagt. Lees meer op de pagina  op de website van de Rijksoverheid.

Huurt u een woning? En bent u het niet eens met de hoogte van de huurprijs of de jaarlijkse huurverhoging? Of heeft u een verschil van mening met uw verhuurder over het onderhoud of de servicekosten? Dan kunt u zelf de Huurcommissie inschakelen. Via de website van de huurcommissie www.huurcommissie.nl vindt u meer informatie. Ook kunt u bezwaar maken tegen een te hoge huurverhoging. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

De gemeente verwerkt persoonsgegevens van melders en verhuurders. Lees wat dit voor u en uw gegevens betekent in de privacyverklaring.

Kijk op de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl en op www.overheid.nl.