Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050

Hoe wonen, werken en leven we in 2050? Dit toekomstbeeld beschrijven we in de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050. De visie is vastgesteld op 25 november 2021.

Het Panorama Pijnacker-Nootdorp is een verbeelding van de Omgevingsvisie. Hier kunt u zien welk toekomstbeeld we voor ogen hebben.

Een kaart met legenda vind u op pagina 44 van de Omgevingsvisie

Startnotitie

In februari 2019 is de startnotitie Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat hoe we de Omgevingsvisie gaan maken en hoe we inwoners daarbij willen betrekken.

De basis

Het fundament; Waarden en data als basis voor onze Omgevingsvisie is in de zomer van 2019 bestuurlijk vastgesteld.

Perspectieven voor 2050

Deze zijn januari 2020 vastgesteld in het document ‘De Vloer van de Omgevingsvisie’.

Panorama Pijnacker-Nootdorp

Najaar 2020 konden alle inwoners reageren op het online Panorama Pijnacker-Nootdorp 2020. Alle reacties zijn verwerkt in het Participatieverslag De muren van de Omgevingsvisie (participatie).

Ontwerp Omgevingsvisie

Met de reacties uit de samenleving op het Panorama 2020 is een eerste concept van de Omgevingsvisie opgesteld, samen met een Panorama 2050. Eind mei 2021 is de ontwerp Omgevingsvisie vastgesteld door de raad. Iedereen kon daarna de visie, milieueffectrapportage en het beeldende Panorama 2050 bekijken en hierop reageren.

Participatieverslag

Alle opmerkingen – officieel heten dat zienswijzen – zijn bekeken, afgewogen en beantwoord in een participatieverslag. Op basis hiervan is de Omgevingsvisie aangepast.

Vaststelling definitieve Omgevingsvisie

Op 25 november 2021 is de Omgevingsvisie door de gemeenteraad vastgesteld.

De Omgevingsvisie laat de grote lijnen zien van ons beeld voor de toekomst. De concrete uitwerking van de visie gebeurt in Omgevingsprogramma’s. Per thema wordt een Omgevingsprogramma gemaakt waarin concrete maatregelen zijn opgenomen waarmee we de ambities voor een thema willen realiseren. Een eerste programma wordt gemaakt voor het thema Groen. De gemeente werkt nog verder uit voor welke thema’s er een Omgevingsprogramma komt.

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet gelden. Daarom gaan we al ons beleid in stappen vervangen door Omgevingsprogramma’s. We nemen daar vijf jaar de tijd voor.

Heeft u nog een vraag? Mail dan naar info@pijnacker-nootdorp.nl