Nota Grondbeleid 2015-2019 (verlengd tot 2023)

Er verandert veel in de wereld van de ruimtelijke ontwikkeling. Met het gemeentelijk grondbeleid spelen we in op de veranderende werkwijze en ontwikkelingen. Daarnaast geven we aan hoe we binnen de kaders en instrumenten voor grondbeleid als gemeente een rol spelen in de gebiedsontwikkeling.  

In 2019 is de  Nota Grondbeleid 2015-2019 – met enkele aanpassingen – verlengd tot 2023 vanwege de wetswijzigingen rondom de aankomende Omgevingswet in 2021.