Nota Grondbeleid 2015-2019 (verlengd tot en met 2023)

Er verandert veel in de wereld van de ruimtelijke ontwikkeling. Met het gemeentelijk grondbeleid spelen we in op de veranderende werkwijze en ontwikkelingen. Daarnaast geven we aan hoe we binnen de kaders en instrumenten voor grondbeleid als gemeente een rol spelen in de gebiedsontwikkeling.  

  • In 2019 is de  Nota Grondbeleid 2015-2019 – met enkele aanpassingen – verlengd tot 2023.
  • In 2022 is de Nota opnieuw verlengd, ditmaal tot en met 2023. Verwacht wordt dat per 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking zal treden.