Netwerk Afvalwaterketen Delfland

Pijnacker-Nootdorp vormt samen met 11 andere gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het hoogheemraadschap Delfland het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). Alle partijen werken samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame waterketen.

Op de website van het NAD vindt u meer informatie over het samenwerkingsverband en alle projecten van het NAD.